2008-11-23

 

Vadstenaträffen

Helen Lundén i Falun bidrar med följande referat från vår dag i Vadstena 30 Aug.:


Ursprung
Fr. Johnny berättade lite om sitt liv. Han har varit Präst i 42 år och blev bekymrad över så mycket ungdomar som inte klarar av att vara gifta i många år. Grundade rörelse för ständig bön för Äktenskap och familj den första december 1998.

31 grupper i olika delar av Irland och England bestämde sig för att avsätta en dag i månaden för bön. Varje gruppmedlem åtog sig att be på valfri plats en viss timma ett viss datum varje månad.

Fr. Johnny berättade hur han ville spridde ”Bön för Äktenskap” och om hur han av en slump träffade Colette Johnsson från Karlstad i en Kyrka i Dublin. Han visste precis och sa ”She is the one” Gud ledde de till varandra.

Jim & Mary Corry är med oss idag för att dela sina erfarenheter med oss. De gifte sig för 39 år sedan i Nord Irland precis i början av all problem som ledde till terrorist dåd. Mary var katolik and Jim en protestant. Efter 8 år and fyra barn upptäckte de att deras Äktenskap inte fungerade. De hade många konflikter och kritiserade varandra hela tiden. De gick på ett Äktenskaps råd kurs och bl. a. upptäckte att man inte kan ändra varandra och att man måste jobba med ett äktenskap. Jim började be med Mary och 1978 blev en katolik. De jobbar idag för kyrkan med att hjälpa ungdomar.
De ordnar:
· Helg för gifta par.
· Ständig Bön för familjen
· Gifta par, singlar, separat par. Alla jobbar i samma riktning att be för äktenskap

LOVE IS FOR LIFE.

Vision


LOVE IS FOR LIFE.

Fr. Johnny,

Familjen är som den ”Lille kyrkan”,. Man över sin tro, att leva ut sin tro i kärlek. Folk verkar inte inser att man behöver tänka på sin tror.

Fr. Johnny vas så frustrerad och gick en promenad på stranden, Han bad om hjälp till Gud för att visa vägen för att hjälpa familjens liv. Att hålla ihop. Han fick en idé. Han fick hjälp från Gud.

Att be för familjen
Utmaning
Idén att egna en timma en gång i månad

Hur skulle det gå till? Hur skulle man sprida denna? En kedja bön?

Han kontaktade 32 vänner i kyrkan och 24 personer och 3 månader senare var det färdig för att köra igång.

Fr. Johnny vill betona vissa saker:

Bön är för Äktenskap och familjen
Bön utveckla var vordna för Guds moder Mary
Ingen är utlämnad

Gud behöver ingen bön från oss det är vi som behöver be så att vi kan växa med tid med Gud

18 mars 2001 genom Colette Johnssons kontakter fick Biskopen veta om ”Bön för Äktenskap”. KPN. Colette, hennes man Bengt och dotter Linneá översätt boken till svenska.

Sedan dess säger människor ”Bön för Äktenskap” i 38 församlingar i Sverige bl. a Helsingborg, Västerås, Karlstad, och Falun.

Vi fick höra många erfarenheter från människor som har fått svar på sina böner, många som har känna folk som har varit väldig sjuk i cancer och MS och så vidare, som mår mycket bättre idag.

Vad är det man behöver för att äktenskap och familjen liv ska fungerar
Praktiska åtagande:

Äktenskap
Familjen
Gud


TID

TILLGIVENHET

RESPEKT

TACKSAMHET

BERÖM

BÖN

Tid
Ge varandra tid, planerar regelbundet tid för att tillbringa tillsammans, vara kreativa på den tid som är avsatt för varandra.

Sent på kvällen ska man aldrig säga: Älskling vi måste prata


Planera tid för Gud. Gud får ofta tid som är över.

Tillgivenhet
Om man inte märks då försvinner man och bleknar bort så småningom.
Tänk på inneborden av Jag älskar dig

Se varandra, rör om varandra, hålla om varandra

Respekt
Respekterar varandra man är som man är. Alla är Annalunder. Vi kan inte göra om dem. Älskar man som han/hon är.

Tacksamhet
Godhet som inte är känt är som att bli tagen förgiven. Kritik ersätter tacksamhet i vardag. Det finns så mycket stress i dagens liv att folk kommer ifrån varandra och Gud.
Stanna upp vara tacksam till varandra och till Gud.


Beröm
Bygger upp varandra – att bygger upp varandra menar att man sätter den andra fri.
Gifta sig och stadgar sig
Gifta sig och sätter fri

Lovprisa Gud: Gud i centrum i våra liv.

Bön
Bön är viktig vi behöver hjälp för att klara av alla punkter.Mission
Kärlekens Gud,
I Din underbara kärlek till oss
Har Du skapat kärleken mellan kvinna och man,
Återspeglingen av Din eviga kärlek.
Hjälp oss att vörda alla gifta par
Och göra det möjligt för dem att varje dg växa i kärleken

Jesus är levande Son av Gud: Han sa Gå Ut

Vi villa står stilla eller gå tillbaka, Vi måsta göra det Gud säger:
Gå ut……… låt det ta tid men, vi måste bli lärjungar och gör att folk längta efter Guds kärlek.

Lär ut att lyda mina lagar: Guds 10 bud ord

Kom ihåg att jag är alltid med er. Källan till var tror.

Vi hade samarbete i grupp form av 10 i en grupp och vi bad tillsammans.

Många delade av sina erfarenheter.

Det var en underbart inspirerande dag.


Helen Lundénbesökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?