2006-02-23

 

GRÄNSLÖSHETENS KÄRLEKS BÖN!

Den här underbara bönen, som jag fick lära mig i Knock, ber man med gester i grupp eller enskilt. Mera om bönen finns här.

Med armbågarna vid sidan sträcker vi händerna utåt, åt sidorna. Vänsterhanden representerar hur fångna vi kan vara i det negativa förflutna och högerhanden representerar den negativa framtidens fängelse.

Vi börjar flytta våra händer mot varandra, in i nutiden, där Jesus väntar för att välkomna oss. Med händerna tätt tillsammans känner vi hur Jesus’ Kärlek fyller varenda del av oss, särskilt våra händer. Vi använder den här kärleksenergin!

Med baksidan av vänster hand, trycker vi bort allt negativt ur vårt förflutna: ”Jag är inte tillräckligt bra”; ”Det är svårt”; ”Jag kan inte”. Med baksidan av högerhanden trycker vi bort vår negativa rädsla för framtiden: fruktan, bekymmer, ängslighet.

Medan vi pressar ut händerna är vi medvetna om att vi skapar en speciell plats, för att välkomna Jesus och hans Gränslösa Kärlek. Vi känner förundran och tacksamhet inför detta stora under. Vi sänker våra händer och låter dem vila på knäna, med handflatorna riktade mot varandra. Vi låter fingrarna slappna av och tummarna falla ner. Nu slutar vi mjukt ögonen.

Vi ler och känner glädje när vi ser Jesus och ljuset av Hans Kärlek, klarare än solen, fylla varenda del av oss, omge oss och skydda oss. Vi känner förundran och tacksamhet. Vi känner Jesus’ Kärleks energi fritt strömma genom vår kropp, vårt sinne och våra känslor. Medan den strömmar helar den våra sår, vår oro och våra bekymmer. Vi känner förundran och tacksamhet! Vi lyssnar till Jesus, när han viskar till oss: ”Jag älskar dig mer än du någonsin kan förstå.”

Vi känner förundran och tacksamhet vid detta stora Kärleksmirakel! Vi ber: ”Fader, Son och Helig Ande, jag tillber Dig. Jag älskar Dig. Jag tackar Dig för undret att jag finns till och undret att Du finns i mig!”

Vi håller vår familj, våra vänner, våra grannar, de som har sårat oss, de vi har svårigheter med och andra, som vi vill be för, mellan våra händer. Vi ser Jesus och ljuset av Hans Kärlek fylla dem alla! Vi känner Hans Kärlek strömma fritt från vårt hjärta, ner genom armarna och ut genom händerna, med helande och frid till var och en av dem. Vi känner förundran och tacksamhet över den här Gränslösa Kärlekens mirakel! Vi ber: ”Vi tackar Dig Herre, för undret att de finns till och undret att Du finns i dem!”

Vi håller hela världen i den heliga platsen mellan våra händer. Vi ser Jesus och ljuset av Hans Kärlek fylla alla och allting! Vi känner Jesus’ Kärlek strömma fritt från hjärtat, ner genom armarna och ut genom händerna, med helande och frid till hela världen och dess människor. Vi känner förundran och tacksamhet medan vi ber: ”Vi tackar dig Herre för undret att världen finns till och att Du finns i allt och alla!”

Vi håller de fattiga och betryckta, de sjuka, de som är beroende av alkohol, droger eller något annat mellan våra händer. Vi tar även med dem som använder våld, är splittrade på grund av okunnighet, fördomar eller rädsla, girighet, orättvisor eller våld. Vi ser Jesus och ljuset av Hans Kärlek fylla var och en av dem! Vi känner hans Kärleks Energi strömma från våra hjärtan, ner genom armarna och ut genom våra händer med helande och frid till varenda en av dem! Vi känner förundran och tacksamhet över det här Oändliga Kärleksmiraklet!
Vi ber: ”Vi tackar Dig Herre, för undret att de finns till och undret att Du finns i var och en av dem!”

Vi håller de hemlösa, flyktingar, fångar och deras familjer, arbetslösa, de äldre och andliga och världsliga ledare i den heliga platsen mellan våra händer. Vi ser Jesus och ljuset av Hans Kärlek fylla var och en av dem! Vi känner Kärleken från Jesus strömma fritt från våra hjärtan, ner genom armarna och ut genom våra händer, med helande och frid till alla dessa människor. Vi känner förundran och tacksamhet för det Gränslösa Kärleksunder som verkar i oss nu! Vi ber: ”Fader, Son och Helig Ande, vi tillber Dig, vi älskar Dig, vi tackar Dig för undret att de finns och undret av att Du är närvarande i dem!”

Vi sitter tysta ett par minuter. Sedan ber vi:

”Ära vare Han, vars Gränslösa, Ofattbara Kärlekskraft verkar i oss och kan göra oändligt mycket mer än vi någonsin kan be om eller föreställa oss.” Amen.

 

Möte i Karlstad 22 januari, 2005

Vi började med att be Gränslöshetens Bön. Det tog ungefär 15 minuter, var rofyllt, inspirerande och mycket uppskattat. Sedan bad vi avsnitt 3 i bönehäftet dvs. ”För Alla Familjer”. Vi följde rubriken och efter varje stycke fick alla som ville möjligheten att be fritt för vem de ville. Jag var förvånad över att så många tog tillfället att be högt för personliga intentioner. Vi slutade med att dela erfarenheter med varandra. Det var flera som sade att de nu hade blivit mer utåtriktade i sina böner. Vi har hållit på i mer än tre år i vår församling och vi märker en stor andlig fördjupning i vårt böneliv. Deo gratias.

Det här verkar vara ett meningsfullt och enkelt sätt att ha ett möte och i fortsättningen kommer vi att ha det som ett öppet möte och kalla det för ”Ett inspirationsmöte för ständig bön och andra böneformer”.

 

Möte i Kristi Konungens Församling i Göteborg 29 januari, 2005.

Synpunkter från mötet förmedlade av Martin Hägglund (samordnare i Göteborg).
besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?