2005-11-01

 

Träffen i Knock

Vi var tre personer från Sverige som var med på den Irländska bönekedjans årliga träff i Knock på västra Irland (där Maria visade sig 1879) den 22 Oktober. Det var en fantastiskt positiv och inspirerande upplevelse att dela dagen med de ca 200 övriga deltagarna. Även fritiden var jättetrevlig och typisk irländsk, tillsammans med bl. a. sjungande nunnor och god mat på ett av byns hotell…

Här följer ett kort referat av programmet.


Kl 12.00. Det hela började med en ”PRAYER of ABUNDANCE”.

PRAYER of ABUNDANCE är en böneform, som hjälper oss att öppna oss för Guds Oändliga Kärlek. Läs mer om detta här och lyssna här!

Därefter hälsade Anne och Liam Doherty alla välkomna. De har ansvar för rörelsen på Irland tillsammans med Fr. Johnny. De presenterade Fr. Johnny som en präst som har vigt sitt liv åt att upphöja äktenskap och familjeliv.

Kristus, Källan till Hopp. Föredrag av Fr. Johnny

Han började med att säga att Kristus kallar oss vid namn. Livet är ingen slump.Det är inte heller en slump att vi befinner oss i Knock idag. Kristus har kallat oss.Det är inte heller en slump att vi är kallade av Herren. Kristus har kallat oss vid namn från djupet av sitt hjärta! Vi är fria att svara på hans kallelse. Vi borde lyssna till djupet i Hans Kärlek. Oftast lyssnar vi alldeles för ytligt och förstrött. Vi lägger ribban för lågt och tar till oss minsta möjliga. Kristus’ gåva är enorm och underbar! Han vill att vi ska vara fria, så att Herrens härlighet kan spridas ut till världens ände. Det finns plats i gemenskapen för alla; Hans famn är oändlig!


13.00 till 14.00. Lunch


14.00. Bön för Äktenskap och Familjeliv

Vi fick välja att delta i en av fem grupper, som följde var sitt avsnitt i bönekedjans bönehäfte. Jag valde grupp 2 ”För alla gifta par”. Anne Doherty och hennes man Liam ledde gruppen. I stort sett följde vi de rubriker som finns i häftet. De bad högt, ibland med egna ord, ibland från häftet och vi fick säga vem vi ville be för. Vi bad också en dekad av Rosenkransen för varje intention. Det var fint och innerligt!


15.00 Familjen som Hemmakyrkan. Föredrag av Fr. Johnny

Våra hem är platser där Kristus är närvarande. Varje familj är en helig plats.Han nämnde flera saker, som är speciellt viktiga för familjen:

- Paret måste ha tid för varandra.
- Tid för barnen – stora och svåra beslut måste tas om vad som är bäst för familjen, så att barnen kan uppfostras på det bästa sättet.
- Växa i kärlek till varandra. Det ska finnas värme i hur vi talar till och om varandra.
- En livssyn som innebär tacksamhet och lovord för varandra. Kritik är alltid destruktivt – den äkta sanningen är hur goda vi är.
- Respekt för varandra. Vi ska inte försöka ändra på varandra. Paulus säger ”Ha djup respekt för varandra”. Älska varandra som han/hon är.

Det finns relativt lite bön idag och det är en stor förlust. När bön kommer in i våra liv, då kan det bli en förändring. När det finns bön i våra hem, då kommer vi ihåg vilka vi är.


16.00 Eukaristin

En väldigt fin avslutning på dagen.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?