2021-03-21

 

Veckobrev Lent 5

Dear Friends,

 It is hard to believe that tomorrow is St. Patrick’s Day and we are still in lockdown!! But we have so much to look forward to in the months ahead. I hope you can make the most of what you have at present and enjoy tomorrow and the days afterwards.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and the Newsletter piece. We are getting close now to the end of Lent and into Easter. Even the weather is showing the change for us and long may that last. I hope the attached will help to bring sunshine into your marriage and family relationships.

 You will be in my prayers every day of the week ahead. May God bless you and all your loved ones with joy and gladness and may God keep you and all of us safe from all harm. Thank you.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Amoris Laetitia Familj År började i onsdags, Helige Josefs festdag.  Det pågår fram till 26 juni.  Påve Franciscus har sagt: "It will be a reflection on the document "Amoris Laetitia" and it will be an opportunity to focus more closely on  the contents of  the document. Det kommer att vara en reflektion på "Amoris Laetitia" och det blir ett tillfälle att närmare fokusera på innehållet av dokumentet.” St Johannes Paulus har sagt att "Världens framtid ligger i familjens händer".  Herre, hjälp oss att göra allt vi kan med Din hjälp för att stärka våra familjer i tro, hopp och kärlek till Dig och varandra. Vi ber att tron går vidare till nästa generation. Hjälp oss att göra Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj mer känd i våra församlingar. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Följande böner kommer från Irlands Biskopar inför familjeåret:  We pray that families will know the support that their faith can offer them in times of difficulty and that families can share hope and inspire patience in each other at all times. Vi ber att familjer kommer att känna att tron stödjer dem i svåra tider och att familjer kan dela hopp och inspirera tålamod i varandra hela tiden.

We pray that all families members will show that they are loved, appreciated and cherished. Vi ber att alla medlemmar i familjer visar att de är älskade, uppskattade och omtyckta.

"If we set our  sights on what God wants for us we will gain far more than we ever imagined.  Om  vi koncentrerar oss på vad Gud vill för oss kommer vi att få långt mer än vi kan föreställa oss." säger P. Johhny till oss idag.  Resten finns i brevet.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar under 5 veckan i Fastan,

Colette

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?