2021-04-05

 

Veckobrev Easter 1

Dear Friends,

 With this email we arrive at the beginning of April and we reach Easter. I love the next few months each year and am looking forward to them this year especially as they promise to be the beginning of a new opening up of our lives. As we celebrate the Resurrection of Christ, we can look forward to this new beginning and gradually enter into it.

 Attached is my input for Easter Sunday and for Easter week. I hope it will be helpful for you and for your family and parish community. Many people have told me how much this little programme is helping them by  giving them a framework for spending time together in prayer, talking and acting for their marriage and family life. I am always glad to hear that. Know that you are in my prayers every day. I thank God for you and I ask God to always bless you and all your loved ones and to keep you safe through this time of the pandemic. Thank you for your prayers for me and for each other.

 I wish you a very happy Easter.

 Johnny

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Jesus är uppstånden. Han är sannerligen Uppstånden. Alleluia.  Det är vår och vi går mot bättre tider.  Tack Herre.  Herre, tack för alla våra präster som trots den rådande situationen har gjort Påskfirandet så meningsfullt för oss.  Ge dem vad de behöver.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Cardinal Conway said on Easter Sunday:  Easter Sunday is the centre and heart of our faith which joins all Christians together.  It is an event an action where the apostles find the empty tomb.  There is something more than the empty tomb - the encounter - the encounter with the risen Jesus and Jesus sends them out to proclaim the Word. Påsksöndagen är centrumet och hjärtat av vår tro som förenar alla Kristna.  Det är en händelse, en handling där lärjungarna finner den tomma graven. Där finns någonting mer än den tomma graven - mötet - mötet med den uppståndne Jesus och Jesus sänder ut dem att proklamera Ordet".

Jag har hört många fina saker på sista tiden.  Någon fick frågan. "Vad är meningen med livet". Hon svarade "meningen med livet är att hitta sin gåva och sedan ge bort den".

"Now is the time to live our Christian faith" skriver P. Johnny den här veckan. Resten finns i brevet.

Risen Lord, your Resurrection brings joy to all of creation. Grant me the grace to live my life as a faithful follower.  Uppståndne Herre, Din uppståndelse ger glädje till hela skapelsen. Ge mig nåden att leva mitt liv som en trogen följeslagare.  Loyola Press

Varma Påskhälsningar,

Colette

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?