2021-08-26

 

Veckobrev Ordinary 21

Dear Friends,

 Isn’t it amazing what a bit of sunshine can do for us Irish!! It certainly cheers many of us up. And with the forecast for more sun for the next week or more, life seems good. It puts new heart into us.

 Attached is my input for next Sunday and for the week following it. This is all about putting our hearts into what we are doing in terms of our faith, our love, and our hope. Next week is a challenge to us to practice this with one another in marriage and/or in family life first of all. Make your love for one another alive with your attention to one another and your awareness of one another. And it is a challenge to practice putting our hearts into our faith, especially our prayer and worship in the Eucharist. The good weather might help us to do this. But it should not depend on that but rather be a gift to one another and to our God and then we will experience the joy of love.

 You will be in my prayers each day of the week as usual. May God bless you abundantly in your homes and families and in your faith community. And may God continue to keep us all safe through this time of ongoing pandemic. Please continue to pray for me and for one another.

Johnny

Fr. Johnnys veckobrev :

  Letter in English  www.continuousprayer.net
  Letter in Swedish:  www.katolskakyrkanlulea.se 

Hej allihopa,

P, Johnny skriver till oss idag:  We need to put new heart into our prayers so that God may come more and more alive to us.  Vi behöver lägga nytt hjärta i våra böner så att Gud må blir mer och mer levande i oss.   Herre, hjälp oss att sprida ständig bön för äktenskap och familj med kraften av Din Ande.

Det finns så mycket elände i världen att man (åtminstone jag) kan känna mig förtvivlad ibland. Idag sade Deacon Robert Kinghorn några tröstande ord:  "No matter what happens, God is with us.  Jesus is always there and he comes in many disguises.  Vad som än händer är Gud är med oss. Jesus finns alltid där och han kommer under många skepnader.” Sådant måste man höra då och då.

På söndag 29 augusti firar P. Mirek Dudek 50 årsjubileum som präst. P. Klaus Dietz firade 50 års jubileum samma jubileum 24 juli  och P. Francisco Herrera den 17 juli.  Det är verkligen något att fira stort. Herre, du som är källan till allt liv vet allt. Tack för allt som P. Mirek, P. Klaus och P Francisco har gjort i din tjänst.  Ge dem hälsa och må allt de har gjort och kommer att göra bära frukt, frukt som består. Vi ber att du väcker prästkallelser till liv i världen och hjälp de som du kallar att svara positivt på kallelsen.

Gloria önskar böner för en 39årig kvinna som heter Iwana som har en cancertumör på hjärnan. Hon hade cancern för några år sedan och blev botad. Tyvärr har den kommit tillbaka.  Herre vi lägger Iwana i dina heliga händer. Allt är möjligt för Dig Herre. Vi ber att hon får all hjälp som är möjlig att få. Låt läkarna få inspiration från Dig.  Var med hela familjen och låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?