2021-09-10

 

Veckobrev Ordinary 24 & 25


Dear Friends,

 I am sending you two instalments of the Couple Prayer this week as I’ll be in Donegal from this Friday until Sunday week. I am looking forward to that time with my family and to get a good rest and plenty of the Donegal fresh air and sunshine – the sun always shines in Donegal!!

 You will be in my prayers every day as that is one part of my life that does not go on holidays! In my prayers I thank God for you and the privilege of being in touch with you. And I ask God to continue to bless you and all those you love and keep you all safe from harm through this time of the ongoing pandemic. Please pray for me and for one another.

Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr. Johnny´s brev på engelska   www.continuousprayer.net

Hej allihopa,

Fr. Johnny skrev till mig följande under veckan:  Many couples and families have experienced tensions and difficulties through this time so it is an important call to pray for one another that the peace and unity of family life can be maintained and restored where it has been disrupted. Många par och familjer har erfarit spänningar?? och svårigheter under den här tiden så det är en viktigt rop at be för varandra att frid och enhet kan bli upprätthållit och återställt var det har varit splittrat/söndrat ??.

Jag blev väldigt glad under veckan. Magdalena Delsterm som tillhör Trefaldighets församling i Järfalla skrev till mig och berättade att de skulle börja om i församlingen med stöd av prästen som är så viktigt.   Herre, var med Magdalena  med Din Ande och ge henne de rätta orden.  Hesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 I onsdags, 8e september, var det Karlstad´s bönedag . Fr.Damien annonserade på söndag 4e september och firade  Mässan för Äktenskap och Familj på bönedagen   Mässan stärker våra böner.  Jag har bett för spridning av ständig bön och att många hjälper till och att många ansluter sig.  Herre hör våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nu börjar konfirmandundervisning: Herre vi ber att alla tonåringar som erbjuds konfirmationsundervisning ska gå i den och inspireras av bra kristna förebilder, särskilt de som kanske inte varit aktiva i kyrkan under pandemin. Hjälp dem vara öppna för dig och kunna ta emot den helige Ande i konfirmationen.  Jesus Heliga Hjärta,  vi litar på Dig.

Vi har bett flera gångar för ett par som separerade för några månader sedan. De vill inte skilja sig och är väldig snäll mot varandra och stödja varandra med barnen.  Herre, vi tackar Dig att de stödjer varandra trotts separation.  Vi ber att du griper in i deras liv och förnyar deras kärlek till varandra så att familjen blir förenad igen.  Låt ingenting hända som kunna förhindra det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Den här veckan har P. Johnny skickat brev för 2 veckor. Se. hemsidorna.

Vi hörs om 2 veckor.

May whatever you do be focused on Our Lord Jesus Christ and his great peace because life is too short. Må vad som helst som du gör vare fokuserade på Vår Herre Jesus Kristus stor frid eftersom livet är for kort. Fr. John Bertao, Canada

 Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette

 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?