2022-01-09

 

Veckobrev The Baptismm of the Lord

 Dear Friends,

 With this input for the Couple Prayer and the Newsletter piece we come to the end of the Christmas season. I don’t ever remember enjoying Christmas as much as I did this year. I was more conscious than ever about Christmas beginning on Christmas Day and going on until now and that made a lot of difference to me.

 You have been in my prayers all over this time. I hope you have had an enjoyable time also and that you are refreshed for the weeks ahead. And I hope that the attached input will be of benefit for you as you grow in your love for one another in marriage and family life. Thank you for your prayers and encouragement over this time. I assure you of my prayers for you in the week ahead. May God bless you and all your loved ones and keep you safe from Covid and every other disease in the weeks ahead.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nu kommer vi till Jesus Dop och Fr. Johnny skriver bland annat till oss: "The  challenge of this time is to change our ways and to let the world we live in know the power of Christ´s presence among us by the enthusiasm of our lives of faith.  Utmaningen i den här tiden är att ändra vårt sätt att leva och låta världen vi lever i lära känna kraften i Kristus närvaro bland oss genom entusiasmen i våra liv i tro. Resten finns i brevet.

Idag lördag 8 januari (Karlstads bönedag) hörde jag några bra råd från Fr. John Bertao (dailytvmass Canada). "We need more humility in the world today and the courage to always always put Jesus first. Vi behöver mer ödmjukhet i dagens värld och modet att alltid alltid sätta Jesus först.

When others look at me, may they see Jesus shining through me.  När andra ser på mig, måtte de se Jesus som skiner genom mig.

Smile, shine, Why? because you are special and you are loved.  Le, lysa, Varför? för att du är speciell och Du är älskad.

Om någon har blivit inspirerad av ett citat eller något annat eller svar på bön, skicka gärna det till mig. Vi behöver uppmuntran och inspiration. Ibland känner jag mig väldigt tom.

Herre du som är källan till allt liv. Du vet att vi gör vårt bästa men det är inte alltid lätt. Hjälp oss att leva våra liv så att världen känner igen Dig.  Nu i början av 2022 ge oss den visdom och förståelse vi behöver för att kunna fatta de rätta besluten i alla omständigheter. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Var med våra familjer Herre.  Styrk oss alla, speciellt de som har det svårt. De som är sjuka. Du vet vad var och en behöver. Var med våra barn och barnbarn och låt tron gå vidare till nästa generation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bertha, min medhjälpare i församlingen tipsde mig om en fil "En generation med Påve Franciskus". Det finns på Netflex och är rörande

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?