2022-01-02

 

Veckobrev Christmas 2

Dear Friends,

 You have been in my thoughts and prayers a lot during this past week especially. I hope you are able to experience the joy and the peace of this Christmas season. And I pray that you can continue to grow in an awareness of the awesomeness of this mystery of Christ coming among us and bringing us to new life. I am enjoying that sense of wonder during this time, thank God.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. As you can see it is headed Christmas 2. For us Christmas only begins with Christmas Eve and Christmas Day and goes on until the Feast of the Baptism of the Lord on January 9th. It can be difficult for us to sustain this focus as we, like the society around us, can want to move on from it now and leave Christmas in the past. I hope this input will help you to continue letting Christ accompany you in your marriage and/or family life.

 As always, you will be in my prayers in the week ahead. may God be with you to bless you with joy and happiness in your love for one another and in the love of the Lord for you. Please continue to pray for me and for one another.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till 2022 och det är 20 år i år sedan ständig bön började i Sverige.  Låt oss be speciellt för spridning av rörelsen under året.   Många familjer har kommit närmare varandra under pandemin men tyvärr har många också kommit ifrån varandra. Vi har hört många gångar St.Johannes Paulus II ord "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Låt oss ta de ord på allvar. Där finns krafter som vill bryter ner kärnfamiljen så vi måste gör vad vi kan för att förhindra det. Bön är den bästa vapen. Fr, Damian sade i Mässan den 1 januari att allt är möjligt för Gud och inget är möjligt utan honom.  Igår  var Guds Moders festdag. Vi ber att Maria ger oss sin tro, hopp och mod att kunna gör rörelsen mer känd i de olika församlingar.  Bön och handling är ett. Låt oss be för visdom om hur vi kan handla. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Idag söndagen den 2 januari sade Fr. Lars till oss att vi måste be med leende på våra läppar att bli fylld med Kristi ljus och värme.  Om vi  möter  folk med ett leende på våra läppar då  ger vi Kristi värme vidare.

Den här veckan skriver Fr. Johnny bland annat: "The heart of our Christian faith is that Christ is among us and his presence makes all things and all people sacred. We are always walking on holy ground , especially when we are with our loved ones and with other poeple.  Hjärtat av vår kristen tro er att Kristus er ibland oss och hans närvaro gör allting  och all människor helig. Vi går alltid på helig mark särskilt när vi är med de vi älskar och med andra människor.  Resten finns i brevet.

Vi har bett för en  kvinna som har varit trakasserad av sin man. Där finns lite ljus i situationen. Det verkar som hon kan få et bostad i närheten av mannen och där finns en möjlighet till samarbete när det gäller barnet.  Herre, vi överlämnar situationen till dig.  Var med alla parter, låt inte mannen tappa kontroll. Var med kvinnan och låt hon känner sig burna av våra böner. Låt inte barnet komma till skada.  Var med alla som befinner sig i liknande situationer speciellt K och hennes familj.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre var med alla som är ensamma och känner sig övergivna. Var med dem och låt de vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?