2022-04-23

 

Veckobrev Easter 2

 

Dear Friends,

 I trust that you are having a happy Easter, filled with the joy of Christ present among us and in us. Easter Day is a strange one because it lasts for eight days!! And the Season of Easter lasts for seven weeks. And every Sunday of the year is a celebration of the Resurrection – it is our sabbath as Christians, the first day of the week.

 I attach my input for next Sunday and the week following. It is such a vital one for us as it helps us to reflect on the wounds of Christ and the importance of those wounds in our act of faith. Many people today lose faith because of the wounds in the Body of Christ, just as many people lose faith in their marriage because of the wounds that are there.

 This Sunday is celebrated as Divine Mercy Sunday with the assurance of God’s love and mercy being present at the heart of our human struggles, redeeming us and making us whole again. May we all experience the assurance of our faith, as Thomas did, in the wounds of Christ risen from the dead. You will be in my prayers each day that God will bless you abundantly with joy and peace. Please continue to pray for me and for one another. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

God fortsättning på en glädjefylld Påsk.  Jag älskar den här årstiden och det passar så bra med uppståndelse.  Solen och varmare väder har kommit fram  och det börjar spira i naturen. Halleluja, Halleluja

We need to move ourselves beyond the created order of fear and anxiety to a state of belief and trust. Vi behöver förflytta oss bortom den skapade ordningen av rädsla och ängslan till ett tillstånd av tro och tillit. Fr. Salisar, Canada.

Förböner behövs för en man i 50-årsåldern som är allvarligt sjuk med cancer.  Det verkar som livet på jorden går mot sitt slut.  Herre, vi ber att du är med den här mannen och hans familj i allt som händer.  Hela honom till kropp och själ.  Vi ber Herre om hans tid är inne att genom Jesus död och uppståndelse att han blir upptagen i den Heliga gemenskapen. Vi ber Herre att allt som händer blir vackert  och sedan ett vackert minne och tröst för familjen. Låt mannen, hans fru och barnen känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

ColetteComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?