2022-05-27

 

Veckobrev The Ascension

Dear Friends,

 We come to the final week of Eastertide in which we have been celebrating the wonderful truth of the Resurrection of Christ from the dead. This is one of my favourite parts of the Liturgical Year. This is what it is all about! Human life has been changed forever and is now aimed towards eternal life, not just as something in the future but as a reality right now.

 Attached is my input for next Sunday, the feast of the Ascension of Christ into heaven, and the week following it. I hope you will be blessed through your prayer and reflections and your working together for your marriage and family life each day. I will keep you in my prayer day after day. I thank God for you and for the privilege of being part of your lives. And I ask God to bless you with a joy and gladness that will radiate out to the world around you.

 Please continue to grow in your love. Continue to pray for me and for one another. Thank you for all your goodness.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Tiden går fort. Nu har vi kommit till Kristi Himmelsfärdsdag.  Jag älskar den här årstiden. Det känns som att naturen är i samklang med Kristus Uppståndelse och allt som händer därefter. Fr. Johnny skriver följande till oss idag:  The feast of the Ascension of the Lord is above all a feast of hope.  Hope has been described, not just some vague kind of feeling, but rather having someone or something worth living for and dying for.  In Christ, we have such a person.  Kristi Himmelsfärds fest  är framför allt en fest av hopp. Hoppet har beskrivits, det är inte bara en vag slags känsla men snarare att ha någon eller någonting som är värt att leva för.  I Kristus har vi en sådan person. Resten finns i brevet med utmanande tankar.

Nyligen hörde jag följande under predikan från Canada:  Christ gave us the truth.  Christ sends the Holy Spirit to all of us together.  Let us trust that the Holy Spirit will communicate the truth to the whole Church not to one individual,  Let´s walk in the light of the Holy Spirit, the light of the living Christ who will lead us  into all truth. Kristus gav oss sanningen.          Kristus sänder den Helige Ande till oss tillsammans.  Låt oss lita på att den Helige Ande kommer att kommunicera sanningen till hela Kyrkan inte till en individ.  Låt oss gå i den Helige Andes ljus, ljuset av den  levande Kristus som leder oss in i all sanning.

SVAR PÅ BÖN. Tyvärr får jag väldigt lite feedback men igår blev jag riktigt glad.  En kvinna berättade för mig att hennes son med fru som hade separerat för några månader sedan har återförenats.  Vi har bett för dem.  Det var bön och dialog som hjälpte. Jag älskar Psalm 474 i Cecilia som innehåller följande "handling och bön må bli ett".  Tack Herre. Allt är möjligt för Dig.  Vi ber att paret får en ännu djupare relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för alla som får sin Första Heliga Kommunion och konfirmeras under den här tiden.  Vi överlämnar dem till Dig.  Vi ber att sakramenten ska bära frukt i deras liv och att det leder dem in i en djupare relation med Dig.  Vi tackar dig för föräldrarna och katekerna som har hjälpt dem till var de befinner sig nu i deras tro.

Herre vi ber för alla andliga och världsliga ledare i världen.  Styrk dem och ge dem visdom och bra omdöme. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?