2022-05-01

 

Veckobrev Easter 3

 

Dear Friends,

 Attached is my input for next Sunday and the week following it for the Couple Prayer and/or the Newsletter piece. I hope you will find it helpful and encouraging.

 The beautiful invitation that Jesus gives his disciples in this passage of the Gospel – ‘come and have breakfast’ – is such a wonderful invitation for us also. It is there that we will find him, in the ordinary places of our lives with one another in our homes and families. And it is from there that he wants to radiate out to the world around us.

 You will be in my prayers each day of the week ahead as always. Thank you for your love for one another. May God bless your love and all your loved ones. Please continue to pray for me and for all those who share this prayer with us.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

I år är det 20 år sedan Rörelsen ständig bön kom till Sverige.  Jag håller på att ordna en inspirationsträff för alla samordnare sista veckan i augusti.  Det kommer att äga rum i Marielund fredag 26 till söndag 29 augusti.  Jag kommer att skriva ett brev till er under veckan som kommer.  Katolskt magasin har skrivit en artikel om rörelsen.

Vi lever i farliga tider.  Men igår morse hörde jag följande ord som gav mig inspiration och hopp:

Let us trust in our Lord Jesus.  Let us grow in our faith in him.  As we journey through life, let us always hear the calming words of  Our Lord Jesus  as he says "It is I, do not be afraid”. Låt oss lita på Vår Herre Jesus.  Låt oss växa i tro på Honom.  När vi reser genom liv, låt oss alltid höra Vår Herre Jesus lugnande ord när Han säger "Det är Jag, var inte rädd". Fr. Vijai Amirtharay.

Fr. Johnny skriver till os som vanligt på ett inspirerande sätt.  Bland annat säger han:  Because of his resurrection from the dead, Jesus is available to us in all the ordinary things of  our daily lives.  If only we would open our hearts to recognise him and let him shape our lives. One of the big mistakes we often make  is to regard our religion as something we  do for God. Christianity is about what God is doing for us and through Christ who is our way, our truth and our life. På grund av Hans uppståndelse från döden, är Jesus tillgänglig för oss i alla de vanliga sakerna i våra dagliga liv.  Om vi bara öppnar våra hjärtan för att kunna känna igen Honom och låta Honom forma våra liv. En av de stora misstag vi ofta gör är att se vår religion som någonting vi gör för Gud.  Kristendomen handlar om vad Gud gör för oss och genom Kristus som är vår väg, vår sanning och vårt liv.  Resen finns i brevet (couple prayer) och är väl värt att läsa.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?