2022-05-08

 

Veckobrev Easter 4

 Dear Friends,

 This is my first email to you in the month of May, a very special month for all of us. It is the Month of Mary, the Mother of Christ and our Mother of Perpetual Help. It is also the month in which we prepare for the feast of Pentecost and the outpouring of God’s Holy Spirit.

 The theme of the input for this fourth week of Eastertide is important for both of these thoughts – to whom do you belong? By listening to Christ’s Word we belong to him and find our identity as God’s beloved. In that, the Sacrament of marriage is very significant because it is an intimate relationship of belonging to one another, not as a possession but as a free gift of love.

 I hope you will find the attached input helpful for yourselves in reflecting about and praying for your marriage and family life. You are always in my prayers as, week by week, I think about you and thank God for you. May God bless your love for one another always.

 Johnny 

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

St. John Paul II focused much of his pastoral effort on strengthening marriage. St Johannes Paulus II fokuserade mycket av hans tid på att stärka äktenskap. Under Mässan på dailytvmass från Canada igår predikade en diakon om kallelsen till äktenskap.  Han sade bland annat: "A love that leads to marriage is a gift from God and a great act of faith towards the other human being. En kärlek som leder till äktenskap är en gåva från Gud och en stor handling av tillit till den andra människan."God  of love in your wonderful love for us you have made the love of woman and man the mirror of your everlasting love.  May we reverance all married couples and make it possible for them to grow in their love every day. Kärlekens Gud i Din underbara kärlek till oss har du skapat kärleken mellan kvinna och man, återspeglingen av Din eviga kärlek.  Hjälp oss att vörda alla gifta par och göra det möjligt för dem att varje dag växa i kärleken.  Fr. Johnny´s bönehäfte.

Fr. Johnny utmanar oss idag:  Han säger "Belonging is of the essence of being human and our belonging is identified by and lived out through the voices that we listen to. Tillhörande är av den innersta naturen av  att vara människa och vårt tillhörande identifieras och lever ut genom de röster vi lyssnar till.  Resten finns i brevet.

Fr. Johnny skriver med mycket medkänsla om äktenskap som har slutat med separation eller skilsmässa.  Herre, du som vet allt, var med alla som befinner sig i den situationen.  Fr. Johnny skriver i häftet "Reach into their hearts and lives and bring them to healing.  Rör vid deras hjärta och liv och skänk dem din helande kraft.” Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Låt oss be för alla våra personliga intentioner.

Herre, Ukrainas folk lider så mycket, vi ber att du ingriper så att kriget i Ukraina tar slut.  Låt ingenting värre hända. Var med alla som finns i Ukraina och utanför Ukraina. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Ge alla mänskliga och andliga  ledare visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varme Hälsningar,

ColetteComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?