2022-07-01

 

Veckobrev Ordinary 14

 Dear Friends,

 Since I wrote to you last week, we have come to the end of the annual Solemn Novena in honour of our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a wonderful occasion – a real festival of faith and joy. it is such a privilege to be part of the lives of so many wonderful people of all ages and of many nationalities. And of course there were thousands each day joined us online from all over the world. Thank God for his gifts of love.

 Attached is my input for next Sunday and the week following it. It is based on a lovely sentence from Sunday’s Gospel: “The harvest is great, but the labourers are few. So pray the Lord of the harvest to send labourers into his harvest.” I love that vision of a wonderful world full of beauty and power. And I love the image of the labourers as I think of you and so many others whom I know transforming the world with love in marriage and family life and in the life of faith communities in every corner of the world.

 I hope that you will find this helpful for yourselves and for your family and community lives. You are in my prayers every day. May God bless each couple with joy and gladness in your marriage. May God bless each family with peace and happiness. And may God bless each parish community with ambition to bring the Good News of Christ to the ends of the earth. Thank you for your faith and love. Please continue to pray for me and for each other.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Den här veckan skriver Fr. Johnny till oss bland annat:  Importantly, we need to think of ourselves as the labourers and take up the challenge to be apostles of Christ. Det är viktigt att vi ser oss själva som arbetare och antar utmaningen att vara  Kristi lärjungar i våra dagliga liv.  Resten finns i brevet.

Humanity in  crisis is generally insensitive to the gravity of the times in which it lives. Only those who live by faith really know what is happening in the world. The great masses without faith are unconscious of the destructive processes because they have lost the vision of the height from which they have fallen.  Mänsklighet i kris är i allmänhet okänslig för hur allvarlig situationen är i den tid vi lever i.  Bara de som lever i tro är verkligen medvetna om vad som håller på att hända i världen.  Det stora antalet utan tro är omedvetna om de destruktiva processer för de har förlorat visionen av den höjd de har fallit från. St.Fulton Sheehan

Tack Herre för Fr. Johnny som du inspirerat att grunda Rörelsen Ständig Bön för Äktenskap och Familj.  Ge oss ivrighet att sprida det speciellt till de församlingar som inte har en samordnare.  Hjälp oss att sprida trons ljus till nästa generation. Låt våra böner bära mer och mer frukt, frukt som består. Som Johannes Paulus II sade "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer".  Tack for alla präster som stödjer rörelsen och låter det bli flera.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

De församlingar som inte har någon samordnare är:  Marie Bebådelse Stockholm,  Nacka, Örebro, Umeå, Märsta, Olofström, Falun, Täby, Södertälje, Kalmar och Växjö. I flera av församlingarna finns där personer som är med. Om ni tillhör någon av de församlingar är jag tacksam om ni kontaktar mig.

Förbön behövs för en kvinna som väntar på en allvarlig hjärtoperation.  Herre, vi överlämnar kvinnan i dina heliga händer.  Lindra hennes och familjens oro i tron att läkaren och sjukhuspersonal bli ledd av Din Helige Ande. Låt henne känna sig buren av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i  Ukraina och i länder där där finns krig. Ge alla världens ledare, kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar  från en solig Karlstad,

Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?