2022-08-14

 

Veckobrev Ordinary 20

 Dear Friends,

 As always, you are in my thoughts and prayers as I prepare this input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday, the 20th Sunday in Ordinary Time and for the week following it. I hope you are well and enjoying the summer and its restfulness. I am looking forward to gong to Donegal tomorrow for about ten days with my family there. I am also looking forward to getting a good rest!!

 The attached input again has a really good message for all of us. I hope you will find it helpful for yourselves in your love for one another. I will be praying for you each day even though I will be on holidays – prayer never takes a holiday!! Please pray for me and for all those who are following this programme week by week. May God bless you and all those you love and help you to keep travelling the journey towards one another and outwards together for the world and to God. Thank you.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Vilket fantastiskt väder vi har just nu. Det lugn som ligger över augusti månad är alltid tilltalande men också lite melankoliskt.

The mutual love between spouses is the hope and foundation of marriage. The debate on divorce will continue. Go forth with love and compassion. Go forth with love and compassion. Den ömsesidiga kärleken mellan makar är äktenskapets hopp och grund. Debatten om skilsmässa kommer att fortsätta. Låt oss gå vidare med klarhet och medkänsla. Låt oss gå vidare med kärlek och medkänsla.  Fr. Michael Coutts S.J. Fyll varje hem med Din kärlek. Må vart och ett av våra hem bli en plats fylld av Din närvaro, en källa som förmedlar frid. Amen 

Fr. Johnny skriver den här veckan bland annat:  Christ is a source of warmth and comfort when we put our trust in him and his way of life.  Kristus är källan till värme och tröst när vi sätter vår tillit till honom och hans levnadssätt. Resten finns i brevet.

Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsträffen 26 - 28 augusti i Marielund. Herre, vi sätter vår tillit till Dig.  Helige Ande inspirera oss och låt allt ske enligt Din vilja.  Jag tror det kommer att bli en inspirerande helg.   Helige Ande, vi litar på Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

lK som hade en höftoperation i måndags meddelade mig i måndags kväll att allt hade gått bra och hon mådde bra.  Tack Herre för din omsorg om henne.  Må hon få bra rehabilitering nu.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina och i länder där det finns krig. Ge alla världens ledare kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar från ett soligt Karlstad,

Colette
Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?