2022-08-20

 

Veckobrev Ordinary 21

Dear Friends,

 Greetings from Carndonagh, Co. Donegal! I have been having a wonderful holiday here since last Wednesday. What an amazing week of sunshine and fresh air. But you have never been far from my thoughts and prayers. I hope you too have been enjoying the sun.

 Attached is my input for next Sunday, 21st Sunday in Ordinary Time and the week following it, for the Couple Prayer and/or Newsletter piece. As always the Word of God is challenging and helpful. It is a call to continue to put each other at the centre of our lives and love and to find there that God is with us and enabling us to live life to the full. I hope you will find it helpful for yourselves and that your love will be greatly blessed in the week ahead.

 You will be in my thoughts and prayers each day. please keep me in your prayers and pray for all those who are following this programme for the enrichment of their marriage and family life. God bless you always.

 Johnny

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Fr Johnnys veckobrev på engelska finns här

Hej allihopa,

Idag, 20 augusti, är Helige Bernhard av Clairvauxs festdag.   P. Henk  van Meijel S.J citerade Helige Bernhard i predikan imorse:  "The measure of love is love without measure, without counting the cost”"Måttet av kärlek är kärlek utan mått, utan att räkna kostnaden”, sade P. Van Meijel.

Idag säger Fr. Johnny till os:  The way of Jesus puts being successful in love as our priority. Through love we put our beloved as number one whether that beloved is our wife/husband, our children, our community, and in so far as we do that we live with great peace and joy and inherit eternal life. Jesus väg är att prioritera kärlek. Genom kärlek blir våra älskade nummer ett oavsett om vår älskade är fru/man, våra barn, vår kommunitet och om vi gör det lever vi med stor frid och glädje och ärver evigt liv.   Herre, led oss och hjälp oss att  prioritera rätt.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Nästa helg är det inspirationsträff i Marielund för samordnare. Herre, vi sätter vår tillit till Dig. Var med oss och inspirera oss och låt oss åka hem berikade. Jag tror det kommer att bli en inspirerande helg.   Helige Ande, vi litar på Dig.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden speciellt i Ukraina och i länder där det finns krig. Ge alla världens ledare kärlek, medkänsla, visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar från ett molnigt Karlstad men vi är i starkt behov av regn.

ColetteComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?