2022-09-18

 

Veckobrev Ordinary 25

Dear Friends,

 Tuesday seems to be coming around much faster nowadays!! It’s hard to believe that it is a week since I wrote to you. I hope you have had a good week and that the week ahead will be even better for you.

 I am sending you my weekly input for the Couple Prayer and/or the Newsletter. This one is for next Sunday, 25th Sunday in Ordinary Time and for the week following it. It is another challenge from the Word of God to look at our priorities and arrange them more and more in favour of what is most important while keeping everything that is important going. I hope you will find this helpful for yourselves in your marriage and family life

 I am also sending you a summary of a new Report from The Third Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsol) which I received today. I found this very interesting and affirming of all that we hold dear about marriage. You might find it interesting also!

 You are in my prayers every day. May God continue to bless you and all your loved ones with peace and joy in your love for one another.

 Johnny


Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här
Hej allihopa,

Idag skriver Fr. Johnny bland annat till oss: "The challenge of the Gospel today is to be thankful for all we have and to learn to share it with those who are in need".  Further he says "When we become selfish with our money,  we also become selfish with our time  and this has a serious effect on our marriage and family relations, and the quality of our life together becomes less loving.  Utmaningen i evangeliet  idag är att vara tacksam för allt vi har och att lära oss att dela det med de som är i behov". Vidare säger han "när vi blir egoistiska med våra pengar, blir vi också egoistiska med vår tid och det har en allvarlig påverkan på vår äktenskap och familjerelationer och kvaliteten av vårt liv blir mindre kärleksfull" .  Resten finns i brevet.

Fr. Michael Coutts S.J hade en väldigt inspirerande predikan på dailytvmass.com i morse, lördag.  Om ni kan engelska är det väl värt att lyssna på.  Det handlade mycket om familjen angående frön som hamnar på fertil jord.  "A family who knows its faith, reads the Bible, knows its Bible stories. A family that prays together, not like the Pharisees, but says grace before meals, prays together at night. A family that celebrates parents anniversaries. A family that celebrates the Feasts of the Church, Christmas, Easter, Pentecost with joy and happiness.  A family that reaches out to those who are suffering in sickness or even in death, reaching out to those who are hurting most.

En familj som känner tron, läser Bibeln, känner Bibelns historier. En familj som ber tillsammans, inte som fariséer, men ber före måltiderna, ber tillsammans på kvällen.  En familj som firar föräldrarnas bröllopsdagar, födelsedagar. En familj som firar Kyrkans festdagar, Jul, Påsk, Pingst med glädje.  En familj som når ut till dem som lider i sjukdom och även i död, nående ut till dem som lider mest.

Det är glädjande att berätta att det går bättre och bättre för kvinnan som nyligen hade en knäoperation.  Jag pratade med maken till kvinnan som hade en allvarlig hjärtoperation i måndags. Hon mår ganska bra, tyckte han.  Tack Herre att du hör våra böner.  Vi ber nu att båda kvinnor får all hjälp de behöver för att kunna bli helt återställda. Ge läkaren och sjukhuspersonalen         visdomen de behöver för att ge dem den bästa hjälpen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för en kvinna som har olika problem och för hennes Pappa som har fått  en hjärtinfarkt.  Herre du som vet allt.  Var med den här kvinnan och ge henne viljan och mod att kunna hitta rätt i livet med Din hjälp.  Lindra hennes oro för hennes Pappa.  Herre, ge Pappan snabb återhämtning och god hälsa. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden. Vi ber särskilt för Ukraina och för alla folk som lider på grund av kriget. Tack Herre för att det går bättre och bättre för Ukraina.  Var med dem som lider så förskräckligt. Det är svårt att ta in.  Hjälp världens ledare fortsätta vara generösa och ge dem visdom och bra omdöme.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Ha en fin höstvecka.

Varma hälsningar,

Colette

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.


Johnny Doherty, C.Ss.R.September 18th – 24th Lord of the oppressed


Jesus said to his disciples: “You cannot be the slave both of God and of money”. Thank God all of us are much better off today than we were in past generations and even better off than we ever expected to be. This brings with it a sense of security and lessens people’s anxiety about the future. But it can also bring with it a sense of self-sufficiency in which we think that we are in need of no one, not even God. We become selfish, and the more we have the more we want. The challenge of the Gospel today is to be thankful for all we have and to learn to share it with those who are in need. When we become selfish with our money, we also become selfish with our time and this has a serious effect on our marriage and family relationships, and the quality of our lives together becomes less loving. We also refuse to give time to building up our parish community because we are too busy or too important.


Morning Prayer, when together


Father, guide us in our marriage as you guide creation

according to your law of love.

May we love one another and come to perfection

in the eternal life prepared for us.

We ask this through Christ our Lord. Amen


During the day, when apart


Lord, may the gift of our love for one another

which we offer to show our belief in you be pleasing to you.

May our marriage grow in gentleness and tenderness

and bring us to our eternal reward with you.

We ask this through Christ Our Lord. Amen


Evening/Night Prayer together


Lord, help us with your kindness. Make us strong in your love.

May we put into action all that we have promised

so that our sacrament of marriage may be filled with your peace.

We ask this through Christ our Lord. Amen.


Questions for Action for the week

For your marriage: What was one of the nicest things about your courtship days? How could you relive that together this week?

For others: What could you do this week to register protest against some injustice in the Church or in society? 


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?