2023-06-17

 

Veckobrev Corpus Christi och Ordinary 11

 Dear Friends,

 Since Pentecost, a couple of weeks ago, the Liturgy has focused on the most important aspects of our faith in Christ – the true God of Father, Son and Holy Spirit, a God who is totally committed to us as God’s people; Corpus Christi – the ultimate gift of Christ to us, his own Body and Blood and his continuous presence with us in the Blessed Sacrament; and then, on Friday the feast of the Sacred Heart, just in case we would miss the truth of how much God loves us.

 It is with all that in our minds and hearts that we now enter into what is called Ordinary Time. This means letting this faith inspire us in our ordinary everyday lives as we find the ways of living out our faith week by week and day by day. 

 Attached is my input for the Couple Prayer and/or Newsletter piece for next Sunday – the 11th Sunday in Ordinary Time – and the week following it. The theme is very appropriately our vocation, how we live as couples, as families, as communities in our commitment to Christ and to one another. I hope you will find it helpful for yourselves.

 As always, I will be praying for you each day of the week.  May God be with you to bless your love with joy and gladness. And may God bless all those you love and draw them close to Christ’s heart in faith and love. Thank you for all your goodness.

 Johnny 

June 11th – 17th The Body and Blood of Christ

“Anyone who eats this bread will live forever”. Only the young believe that they will live forever. As we grow older, we become aware of how short life is. Jesus, however, comes down on the side of the young. He calls on us to stay young, to be like children, to hope and to dream. And he gives us the way to do that – the way of love. For people who are married, it is vitally important that they keep their love for each other fresh and alive so that they can remain young no matter what age they are. It is also so important to keep family life as a wonderful adventure so that all those who are part of it can know the wonder of life. Jesus gives us the ultimate pledge of his love, his Body and Blood in the Eucharist, the Sacrament of eternal life and youthfulness. This extraordinary gift is celebrated in a special way in the faith community. The test of how truly we celebrate it is how alive our community is.


June 18th – 24th – Our calling

“The harvest is great but the labourers are few.” When we look at the world we live in we mainly see problems. When Jesus looks at the same world he sees possibilities. When we think of labourers we think mainly of priests/religious. When Jesus thinks of labourers he thinks of people who live by love. And there are potentially very many of those kinds of people among us. There are wonderful people in every community who give themselves quietly in the service of others week in week out. There are many parents who work hard at handing on the gift of faith to their children. Are you among those? There are married couples who treasure their marriage as a vocation and work hard at developing their marriage as a light for the world. How do you see your vocation? What are you willing to put into it?

Fr Johnnys veckobrev översatt till svenska finns här

Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Nu får ni 2 veckor samtidigt, den här veckans brev och nästa veckas.  Vi var i Sankta Eugenia i Stockholm för att  fira vårt barnbarns konfirmation.  Det var en fin upplevelse på alla sätt. 44 firar ungdomar  bekräftade  sina dop och konfirmerades och 6 som hade blivit konfirmerade vid dopet (så gör man i de östkyrkliga traditionerna) fick en välsignelse av Biskop Anders. Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar dig för de här ungdomarna och för deras föräldrar och lärare som har bett för dem och undervisat dem.  Vi ber att de hittar sina kallelser och blir vägledda genom livet med Din Ande som de nu har tagit emot.  Må allt de har erfarit under de här 2 åren bära frukt, frukt som består.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

I söndas firade vi Corpus Kristi.   Fr johnny skriver bland annat till oss: " Jesus gives us the ultimate plede of his love, his Body and Blood, the Sacrament of eternal life and youthfullness. Jesus ger oss det definitiva löftet av hans kärlek, hans Kropp och Blod, det eviga livets och ungdomlighetens Sakrament.  Idag hörde jag Biskop Barron tala om Mässan.  Det var episod 1 av en serie om Mässan-  Han sade"The Mass is a great encounter with Jesus in person.  It is the privileged encounter.  This is the source and summit of Christian life" Mässan är ett stort möte med Jesus själv. Det är ett priviligierat möte.  Denna är källan och höjdpunkten av det kristna livet".  Herre, led oss mer och mer in i Mässans djuphet.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på dig.

Idag fredag den 15e juni är Jesus Heliga Hjärtas fest och i morse lyssnade jag till Ärkebiskop Francis Leos predikan.  The Solemnety of the Sacred Heart of Jesus we celebrate as the universal best  symbol of love, of truth and of faith ..This is the symbol we promote, we celebrate together with the cross of Jesus which speaks to us of God´s love for all of humanity, for us his children.  We are all challenged to imitate the heart, the love of Jesus for us.   Den högtidliga festen för Jesus Heliga Hjärta firar vi som den bästa universella symbolen av kärlek, av sanning och av tro.  Denna är symbolen vi upphöjer, vi firar tillsammans med Jesus kors som talar till oss om Guds kärlek för hela mänskligheten, för oss hans barn. Vi är utmanade att imitera Hjärtat, Jesus kärlek för oss. 

Isabelle önskar förbön för Vera. Hon har fått tillbaka sepsis.  Herre vi överlämnar Vera till dig.  Vi ber att hon får den bästa hjälp som finns.  Lindra hennes oro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig 

Kriget i Ukraina har kommit in i en ny fas.  Jag skakar när jag tänker på det.  Herre, låt inte många liv gå till spillo. Låt det Ukrainska folket känna sig burna av alla som ber för dem. Herre, du vet vad finns i våra hjärta,  vår tacksamhet för deras mod och vårt medlidande för allt de går igenom.  Låt det snart ta slut.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Herre, ge alla världens ledare, andliga och mänskliga, visdom och bra omdöme.  Låt deras inspiration komma ifrån Din Ande.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber för frid i hjärtat, frid i familjen och frid på jorden.   Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Your Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Your Spirit and we shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och vi skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,

Colette


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?