2006-09-05

 

Vi ber numera alla dagar!

Det är med stor glädje jag kan rapportera att vi nu har bedjare alla dagar i månaden och vi har även börjat dubblera på vissa dagar!

Det är Fr. Johnny´s önkemål att Ständig Bön ska vara ekumenisk och jag tror det finns deltagare från många olika kristna församlingar. Inte nog med detta, Missionskyrkan i Rönninge, Sthlm har tagit en egen dag. Nu är vi ungefär 600 i hela Sverige. Guds vägar är outgrundliga!

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?