2007-05-13

 

Inspirationsmöte

Vi hade ett möte idag här i Karlstad. Vi gjorde på samma sätt som förra gången, nämligen att vi började med Gränslöshetens Kärleks Bön (En länk finns på bloggen) som handlar om att befrias ifrån allt negativt och sedan ta emot kärlek ifrån Jesus som sedan ska strömma genom oss ut till våra medmänniskor. Efter detta bad vi avsnitt ett i bönehäftet. Efter varje stycke fick alla chansen att be högt för personer som var viktiga för dem. Vi slutade med att jag meddelade lite nyheter och alla kunde säga hur de upplevde bönentimmen. Vi var 16 stycken som deltog och bland dem var två nya. Totalt är vi 45 på listan. Mötet var uppskattat och vi är överens om att ha ett inspirations möte två gånger per år. Alla tycker det är viktigt.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?