2008-10-11

 

Inspiration från Heligt Rum.

Jesuiterna på Irland har en webbsida som kallas Heligt Rum (Sacred Space, se Länkar här till vänster). Ett citat från förra veckan:


Något att tänka på och be om för denna vecka.

Det är märkligt att höra Jesus fråga: "Vem säger du att jag är?" (Mark 8:27-30) Av alla mänskliga varelser var han den ende som visste vem han var och vilken roll han spelade. Ändå var han angelägen om att höra det från sina vänner. Vi lever i varandras ögon. Vi är nyfikna att få höra: "Vad är det som de säger om mig?" Det kan kännas hotfullt, "Är jag måltavla för skvaller eller kritiskt tal?" Men hur vi ser på varandra, kan i hög grad vara konstruktivt. Hur vår mor eller far betraktar oss spelar alltid en roll. Det gäller inte bara våra föräldrar. En gift kvinna berättade en gång för sina vänner: "När min make ser på mig, känner jag mig så mycket mer betydande och rikare än när jag betraktar mig själv. Jag förnimmer så mycket starkare min egen potential. Hennes make tillade: "När jag upplever min hustrus kärleksfulla blick får jag en känsla av att mitt inre växer. Det är något som jag saknar när jag ser på mig själv i spegeln
.
Det är därför som vi ber till vår Herre; "Ge mig nåden att betrakta andra med kärlekens och med positiva ögon. Låt mig aldrig glömma att mina ögon och mitt medvetande kan berika och vara till ett stöd för andra."

Comments:
Hej!

Jag är med i bönegruppen i Falun :)

Kul att se en blogg här!

God bless!
/Heather
 

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?