2010-02-20

 

Veckobrev


Hej allihopa,

Nu har fastan börjat och Fr.Johnny ger oss några konkreta ord i sitt veckobrev.

Följande citat kommer från Sacred Space/Heligt Rum och rörde vid mitt hjärta.
"We try to see our life through the eyes of faith, with a confidence that God in his Providence can draw good out of the most awful and unwelcome happenings".
"Vi försöker se vårt liv med trons ögon och med en tillförsikt, att Gud i sin försyn kommer att hämta något gott ur det mest hemska och ovälkomna".
 
Glädjande nog fick Marina flera nya bedjare efter att hon hade presenterat Ständig Bön på på Alla Hjärtans Dag i Lund.

Varma hälsningar;

Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?