2010-03-18

 

St. Patrick och Korset

Något att tänka och be om den här veckan. Från Heligt Rum (Sacred Space)

Det finns en legend som skildrar hur s:t Patrick fick se en helig stenstod med en cirkel som symboliserade mångudinnan. Det inträffade när han predikade för några hedningar som förväntades konvertera. Patrick graverade in märket av ett latinskt kors genom cirkeln och välsignade stenen. Det blev det första keltiska korset. Denna legend tyder på att helgonet var villigt att förvandla druidernas idéer och åtgärder till kristna idéer och bruk. Det keltiska korsets cirkel är en evighetssymbol. Det understryker Guds oändliga kärlek som visar sig i Kristi offerdöd. Cirkeln kan också ses som en gloria. Korsfästelsen är viktig, inte bara som en händelse under en viss tidpunkt. Det symboliseras av cirkeln, som det oupphörliga mysteriet om hur Kristus, genom korsfästelsen och uppståndelsen fortsätter, att under alla tider ge de trogna hopp och frälsning.


There is a legend of how Saint Patrick, when preaching to some soon-to-be converted heathens, was shown a sacred standing stone marked with a circle that was symbolic of the moon goddess. Patrick made the mark of a Latin cross through the circle and blessed the stone, making the first Celtic Cross. This legend implies that the Saint was willing to make ideas and practices that were formerly Druid into Christian ideas and practices. The circle of the Celtic Cross is a symbol of eternity that emphasizes the endlessness of God's love as shown through Christ's sacrifice on the cross - or the circle may be seen as a halo. The crucifixion is important not just as an event at a certain point in time but, as the circle symbolizes, as the unending mystery of how through the crucifixion and resurrection Christ continues to offer the hope of salvation to the faithful throughout all time.Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?