2010-05-22

 

Veckobrev


Hej allihopa,

Det här brevet berör två saker, en minnesstund för Desa och kongressen Kärlek och Liv.


Minnesmässa i Norrköping
Det har minst sagt varit en händelserikt vecka.  Jag kom nyligen tillbaka från Norrköping, där jag deltog i en minnesmässa för Desa igår. Några av er har träffat Desa i Marielund och Johannesgården när vi hade träffar för samordnare inom ständig bön.  Ni kanske kommer ihåg att i Johannesgården hade hon svårt att sitta länge på grund av sin sjukdom och ofta stod upp. Desa  gick bort den 4e mars efter sin kamp mot cancer. Jag var glad att träffa hennes mamma, systrar och hennes vänner. Det  var som att träffa gamla vänner, eftersom vi (genom Desa) visste så mycket om varandra.  Vi grät ock skrattade och mindes den här starka, öppna och kärleksfulla tjej som älskade livet. Herren tog hem henne innan hon ens fyllt 50 år. Det är svårt att förstå. De här orden från Sacred Space/Heligt Rum berörde mig väldigt mycket, för Desa levde verkligen livet till fullo, i nuet och rörde vid väldigt många människor genom sitt öppna, utåtriktade sätt. Världen är ett bättre plats för att Desa har levt i den. Må hon vila i frid och må Herren trösta hennes föräldrar, systrar och vänner. Vi saknar henne väldigt mycket.

Sacred Space/Heligt Rum:
Live your life to the full. Do not hide away the gifts the Lord gave you, whether of personality or of brains or whatever. The biggest tragedy is a life unlived. The fact that you are endowed in a different way from your brother or sister or parents or friends, does not mean that you should hide away the abilities and personality you have. Use it to the full for other people. The central message is the real explanation: use everything you are given.
Lev ert liv till fullo. Göm inte undan de gåvor som Gud gett er, vare sig det rör sig om personlighet, intellekt eller något annat. Den största tragedin är att inte leva ut sitt liv. Det faktum att du begåvats med något annat än din bror, syster, dina föräldrar eller vänner, betyder inte att du skall gömma undan de förmågor och den personlighet som du har fått. Använd dem till fullo för andra. Det centrala budskapet är den verkliga förklaringen: använd allt som du har fått.


Familjekongress i Jönköping - Kärlek och Liv
Marina Håkonsson skrev följande i ett mail till sin bönegrupp:
"Denna månad fick ni som ni kanske märkte ingen påminnelse att be innan den 15e och 16e! Jag ber om ursäkt för detta, paradoxalt nog var det allt bry med Familjekongressen i Jönköping 14-16 maj som gjorde att jag totalt glömde bort att maila till er! Ändå åkte jag dit för att bland annat hjälpa Colette (som är samordnare för Ständig Bön i Sverige) att göra reklam för Ständig Bön på kongressen. Vi fick ett bord där vi stod och pratade med folk, lånade ut bönehäftet, delade ut informationsblad och allmänt försökte visa att vi finns. Kongressen var mycket fin och inspirerande tyckte jag. Överallt kryllade det av barn (även mina egna) och alla möjliga språk hördes. Den största behållningen tyckte jag var all medverkan från Pueri Cantores, en stor barnkör med barn från hela landet!"
Jag instämmer i vad Marina har skrivit och det finns mycket mer att säga. Jag tyckte Mässan in katolska kyrkan i Jönköping var en av höjdpunkterna. Det var högt till tak med sång och Bioskopens predikan var lysande. Jag kommer tillbaka till Kongressen med några reflektioner vid ett senare tillfälle. Jag måste smälta vad jag har varit med om först.
Mycket glädjande är att, tack vare nya kontakter vid kongressen, Ständig Bön nu går vidare till Danmark, Norge, Island och Frankrike. Deltagare från de här länderna har bestämt sig för att be var sin timme den 8e av varje månad.  Det är det datum som Fr. Johnny Doherty har sin timme på Irland och vi i Karlstad ber detta datum också.  Jag tycker det är ett bra datum att börja för då blir alla länder anknutna till Fr. Johnny och till varandra. Deltagare från Frankrike var ordföranden i Fafce, Paris  (en katolsk EU-organisation) och hans fru. Han ska ta initiativ till att föra bönekedjan vidare till andra EU länder. Ständig Bön går också vidare till en ny (katolsk) församling i Sverige, nämligen Borås genom Margareta och Renata. Mats, präst in svenska kyrka, tar det vidare till sin församling i Bankeryd. Hans datum är samma som för Jönköpings församling. Vi fick flera nya bedjare och de fick en timme på det datum som deras respektive församlingar har.  Fr. Johnny säger att ungefär 50,000 personer ber var sin timme nu och vi är ungefär 800 i Sverige. Det finns kraft i bön, speciellt när den är ständig.
Nu är det Pingst.  Låt oss tacka Herren och be att hans Ande visar oss alla de rätta kanalerna för spridning av ständig bön för äktenskap och familj inom varje land.  Som Fr. Johnny har skrivit: "Genom vår bön kan vi också hjälpa till att "öppna dörrar" i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med  sig av sitt liv till oss." 
Guds vägar är outgrundliga. Gods ways are mysterious.
Må den Helig Ande inspirera oss alla.


Varma hälsningar,
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Vår blogghttp://standigbon.blogspot.com

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?