2011-03-21

 

Inbjudan

Ständig böns medlemmar inbjuds till Stockholm 21 maj enligt nedan:

Till Andliga rörelser och Tredje ordnar inom Stockholms katolska stift.

Comunione et Liberazione, Couples for Christ, Focolare, Karismatiska förnyelsen, Neokatekumenal vandring, Marialegionen, Maria Immaculata-milisen, Tro och ljus, Schönstadt, Ständig bön för Äktenskap och Familj, tredje ordnar inom Dominikaner, Franciskaner, Karmeliter, St. Josefssystrar, Birgittaoblater, Benedictuskretsen.

Inbjudan till mässa med biskop Anders Arborelius lördag den 21 maj kl 18.00 i Katolska domkyrkan Stockholm.

________________________________________________________

Kära bröder och systrar i de andliga rörelserna i Stockholms katolska stift!


Det är en stor glädje för mig att veta att alla ni så troget och hängivet försöker efterfölja Jesus i enlighet med evangeliet och de olika karismer som ni blivit delaktiga av. För vår katolska Kyrka i Sverige är det livsviktigt att de andliga rörelser och traditioner som ni tillhör får växa och utveckla sig. Ni har alla något att tillföra till vårt stift, ja, till hela kristenheten i vårt land.

För gra år sedan ordnade vi ett gemensamt pingstmöte för er för att understryka er plats i Kyrkan och samtidigt betona vikten av utbyte och samverkan mellan er. I år skulle jag vilja inbjuda er till en liknande samling i samband med Jesusmanifestationen lördagen den 21 maj. Säkert är det många av er som på olika sätt deltar i detta ekumeniska och evangelisatoriska evenemang.

Efter avslutat möte i Kungsträdgården vill jag inbjuda er alla till den heliga mässan i Domkyrkan kl. 18.00, och jag hoppas att ni också vill vara med och gestalta dess liturgiska utformning. Efter mässan blir det samling med förtäring i Domkyrkosalen.

Hoppas att ni har möjlighet att vara med för att markera den enhet i tron, hoppet och kärleken som sedan manifesteras i den mångfald av andliga nådegåvor som ni får förvalta och dela med er av. Med min förbön och välsignelse,


+Anders Arborelius ocd,

Stockholm 2011-03-01”________________________________________________________


21 maj äger också Jesusmanifestationen rum i Stockholm.

11.30 – 14.00: Samlingar på olika platser runtom i Stockholm. I Fatbursparken nära Katolska Domkyrkan och Medborgarplatsen samlas katoliker, ortodoxa, församlingar inom Svenska kyrkan och frikyrkor i Södra Stockholm. Biskop Anders Arborelius medverkar.

14.00 Marsch från parkerna och torgen till Kungsträdgården.

15.00 – 16.45: Gemensam avslutningsgudstjänst i Kungsträdgården.

Mera information på www.jesusmanifestationen.se

 /Bengt Malmgren, ledamot i Jesusmanifestationens ledningsgrupp samt platsansvarig Fatbursparken, tel 070-4845602, bengt.malmgren@isidor.se


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?