2011-04-16

 

Korsvägsandakt

  Korsvägen enligt Den Heliga Kärlekens Budskap (Holy Love Messages som ges på en plats i Ohio, Maranatha Springs)

  Jesus dikterade följande meditationer för Korsvägen:
Efter varje station be bara:
”Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, dana mitt hjärta efter Ditt Hjärta.”

  1. Jesus döms till döden
 ”Jesus, många som bevittnade dina under gick med på din dödsdom. Förbarma dig över dem som bevittnar undren
           på denna plats men ändå vägrar att tro.”

  1. Jesus tar på sig sitt kors.
”Du accepterade detta kors av kärlek till din Faders Gudomliga vilja och av kärlek till mig. Hjälp mig att av kärlek
acceptera de kors som ges mig .”

3. Jesus faller första gången.
”Jesus, jag frambär detta första fall till Fadern. Jag ber Fadern hjälpa mig att aldrig falla i dödssynd.”

4. Jesus möter sin Mor
”Jesus, jag förenar mig med dig nu i denna stund för att trösta din Moders sorgsna hjärta.”

5. Simon från Kyrene hjälper motvilligt Jesus att bära hans kors
”Jesus, hjälp mig acceptera de kors du sänder med kärlek. Hjälp mig att alltid vara ett villigt redskap i dina händer. ”

6. Veronika torkar Jesu ansikte
”Av kärlek till dig, hjälp mig torka bort alla syndiga böjelser, Jesus.”

7. Jesus faller för andra gången
”Jesus, tillåt inte att jag gör om mina synder. Bevara mig från att falla.”

8. Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
”Trösta mig, Jesus, så att jag inte blir modfälld på grund av mina syndiga böjelser.”

9. Jesus faller en tredje gång
”Jesus, hjälp mig att höja mig över mina synder och sträva efter personlig helighet.”

10. Jesus berövas sina kläder
”Jesus, ta bort ifrån mig allt som står emellan oss.”

11. Jesus spikas fast vid korset
”Jesus, spikarna genomborrade ditt kött alldeles som mina synder genomborrade ditt hjärta.  Förlåt mig. ”

12. Jesus dör på korset
”Du stannade kvar på korset ända till döden, käre Jesus. Det var inte spikarna som höll dig kvar
utan kärlek till din Faders vilja. Hjälp mig att älska Guds vilja för mig – utan tanke på vad det kostar mig.

13. Jesus tas ner från korset
Jesus, din smärtofyllda Moder höll dig i sina armar. Jag ber nu din sörjande Moder att förlåta mig de synder
vilka de än var, som jag begått och som du dog för. Jag ber Maria bära fram mitt ångerfulla hjärta till sin Son.”

14.Jesus läggs i graven
”Kärleksfullt beredde din Moder din sönderslagna Kropp för graven, Jesus. Be din Mor att kärleksfullt bereda
mitt av synden söndertrasade hjärta att ta emot dig i den heliga kommunionen.”

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?