2011-05-28

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag har nyss lyssnat till "Pray as you Go", som började så här:
 
"Come Holy Spirit,
Come Light of our hearts.
When we do not know how to pray, the Holy Spirit prays in us."
Com Helige Ande,
Kom ljus av våra hjärtan.
När vi inte vet hur vi ska be, ber den Helige Ander inom oss.
 
Mässan med Biskopen var vacker och inspirerande.  Det var ungefär 10 präster som koncelebrerade.  Biskopens predikan var konkret och uppmuntrande och samvaron efteråt var väldigt trevlig och gemenskapen var djup. Jag kände mig  glad och upplyft när jag vände hemåt igen.
 
Ha en fin vecka!
 
Varma hälsningar,
ColetteFr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?