2011-08-06

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Det är nu 2 veckor sedan sist.  Hoppas ni har kunnat njuta av de soliga dagar vi har haft.
Francis och Erikas bröllop var väldigt fint.  Dagen var vacker trots en väderprognos som sade motsatsen. Vi delade deras glädje. De var lyckliga och sade att de hade fått ett minne för livet.  Allt kändes rätt, men vi måste ändå komma ihåg att alltid be för våra barn.
Följande läste jag på Living Space, en del av Sacred Space, för några veckor sedan.  Texten har berört mig väldigt mycket och jag tycker den är väl värd att fundera över.

"Perhaps part of our Christian problem is that we are too exclusively concerned with the growth (or even the survival) of the Church in general or of our little corner of the Church and not sufficiently with the growth and wellbeing of the whole community to which we belong.
Kanske en del av vårt Kristna problem är att vi är för koncentrerade på att Kyrkan ska växa (eller till och med överleva) eller av vår lilla vrå i Kyrkan och inte tillräckligt med tillväxt och välbefinnande hos hela det samhälle vi tillhör."
Living Space  17 July

Fr. Johnnys brev den här veckan handlar om att inte vara rädd och om att ha mod.

Brevet är inte översatt till svenska den här veckan.  Anna är på en välförtjänt semester.

Varma hälsningar,
Colette


Fr. Johnnys senaste veckobrev hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?