2012-05-16

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Förberedelserna för vårt 10-årjubileum i Sverige börjar ta form.  Temat blir "Att Ge Tron Vidare". I Knock  på Irland i april månad, när deras årliga träff för Ständig bön ägde rum tog Fr. Johnny det temat Sedan upptäckte han att Påven kommer att utnämna nästa år efter samma tema!  Guds vägar är outgrundliga. Inbjuden kommer att finnas på bloggen inom den närmaste tiden.  Jag kommer också att skicka den till kyrkoherdarna och alla till samordnare, så snart jag hinner.
 
Än en gång får vi bevis på att Herren hör bön!  Ingela Frid har skrivit följande:
"Livet har också manifesterats hos våra fina vänner, som just IDAG fått
det bästa tänkbara besked; att transplantationen av stamceller har
lyckats! Prover visar att donatorns friska stamceller helt och hållet
har tagit över, att de växer och förökar sig och håller vår gode vän
frisk enligt alla prognoser.

Hans fru skriver såhär:
'Ingen kan säga om sjukdomen kommer tillbaka men en sak är säker VI
HAR FÅTT DE BÄSTA AV FÖRUTSÄTTNINGAR och jag känner att alla gånger
jag gått ner för räkning varit värt det för att få den här vinsten –
den högsta av dem alla – en chans på livet…igen!'

Tack alla som hjälpt detta par med förböner och goda tankar genom den
svåra tiden och låt oss fortsätta be. Vi känner stor tacksamhet till
donatorn, vars identitet alltså är okänd för dem det berör här. Låt
oss be att denna person med anhöriga och vänner verkligen får erfara
Guds rikaste välsignelse, som gensvar på deras ofattbara gåva.

Vi ber också för dem, som inte haft samma lyckosamma process efter ett
sjukdomsbesked. Må Gud trösta och beskydda dem som drabbas av svår
sjukdom, och deras anhöriga. Jag ber att Gud drar dem alla till sig,
verkligen alla!! -- Det är i Hans närhet och ingen annanstans som vi
hör hemma."
 
I torsdags fick vi den glädjande nyheten att Francis och Erika har fått gåvan av en liten pojke, vårt 3e barnbarn. Han vägde 2730 g. De kommer hem idag och alla mår bra. Tacksam om ni ber en liten bön för familjen. Det är alltid en omställning när första barnet kommer. Tack Herren för gåvan av ett nytt liv och må Moder Maria vaka över dem.
 
Risen Lord, lead us into the real presence of your love among us. Word made flesh, be close to us in all our needs
Uppståndne Herre, led oss in i den äkta närvaron av Din kärlek ibland oss. Ordet som blev kött, var nära oss i alla våra behov.
Donal Neary S:J
 
Varma hälsningar;
Colette
 Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?