2012-09-22

 

Fr. Johnnys besök

Lördagen den 1 september 2012 var fader Johnny Doherty från Irland på besök i Stockholm för att fira 10-årsjubileet för bönekedjan i Sverige. Fader Johnny är den som startade bönekedjan Ständig bön för äktenskap och familj och nu träffades vi i Immanuelskyrkan för att lyssna på honom. Han talade om huskyrkan, den viktiga enhet som hemmet och familjen utgör. Han ritade upp en cirkel med fyra viktiga egenskaper för tro och mognad, egenskaper som återverkar på varandra.

* Den första var gemenskap, community. Gemenskapen måste öppnas utåt. Tron växer bara i öppenhet. Samma sanning gäller i äktenskapet, man behöver bjuda in andra att dela ens gemenskap.

* Andra punkten var bön, prayer. I kyrkan finns tre sorters bön: den liturgiska som sker i Mässan,  den personliga och den gemensamma. Bönen är inte ett självändamål utan testet på bönen är om den för oss närmare Kristus.

* Det leder till den tredje punkten som var omvändelse, conversion. Det vi behöver bli medvetna om är personen Jesus, Kristi närvaro, Kristi kraft att rädda och Kristi mission.

* Testet på vår omvändelse var den fjärde punkten: hängivenhet, commitment. Här visas vilka prioriteringar vi gör, både personliga och av gemenskapen, i fråga om tid och engagemang. Då är vi tillbaka vid den första punkten, gemenskapen. Den måste ge plats åt alla människor, svårt men nödvändigt.

Fader Johnny jämförde också församlingen och huskyrkan och visade på deras motsatta utgångspunkter. Församlingen samlas genom bön där värdet av dessa böner visas i hur vi älskar varandra. Huskyrkan däremot börjar från andra hållet, den samlas genom kärleken och provet på denna kärlek har att göra med hur vi bekräftar Jesu närvaro i bönen. Förnyelsen av församlingsgemenskapen sker genom bönen, som behöver kärlek, medan förnyelsen av huskyrkan sker genom kärlek, som behöver bön.

Sedan talade två sedan länge gifta par om sina respektive äktenskap och tankar runt äktenskapet. Paren hade olika personligheter och olika familjesituation. Det ena paret hade inga egna barn men hade tagit emot fosterbarn. Det andra paret hade fem egna barn. Det var intressant att se och höra två så olika par, med så olika förutsättningar, tala om samma sak. Det blev tydligt att det inte finns någon färdig mall för hur alla äktenskap ska se ut, utan att äktenskapet verkligen blir det som de båda makarna är och gör det till. Samtidigt är grunden gemensam, man bygger alla äktenskap på samma sätt – bland annat genom att göra uppoffringar för varandra, bevara respekten och stoltheten för varandra, arbeta hårt, bikta sig, ha humor och vara öppna mot andra.

Jag lämnade Stockholm med förnyad kraft för att fortsätta bygga mitt eget äktenskap.

Eva-Britt Ragvald

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?