2012-10-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Imorgon är min församlings dag för ständig bön. Jag har börjat följa Marina Håkonssons exempel från Malmö att skicka ut en påminnelse över Internet till den lokala bönegruppen.  Det kan hända att någon i gruppen vill ha bön för en intention och då kan man ta upp det. Vi har fått flera nya bedjare till vår grupp på senaste tiden. Deo gratias. Det finns en artikel om vårt jubileum  i Katolskt Magasin, som också är en fin "reklam" och då kan det vara en idé att berätta om det för möjliga nya bedjare.  Det är en fördel att vi inte behöver gå någonstans for att be och att vi samtidigt är en del av kedja och förenade i bön.  Trots detta kan vi ibland känna oss ensamma med bönen och tappa glöden och då är det bra om medlemmar i de olika grupperna kan hålla kontakt på något sätt.  Jag skickar Fr.Johnnys brev varje vecka till dem jag har e-postadress till och det är ett sätt. Några grupper träffas då och då. Linköpings församling har tillbedjan på sin bönedag. I några andra församlingar firas Mässan på deras bönedag just för äktenskap och familj och det tycker jag är en bra idé, för då blir det en naturlig del av församlingens andliga liv, även om inte många har möjligheter att delta.
 
Fr. Johnny ber för oss hela tiden, men han behöver våra böner också. Det är ont om präster på Irland och han är nu involverad i byggande av församlingråd. Han har skrivit en bok om det,
som är väldigt intressant.  Han är väl medveten om att utan Gud kan man inte göra någonting.
 
Christina från Dahlby skrev bland annat följande under veckan:
"Jag är verkligen förundrad över fr. Johnnys uthållighet i arbetet för äktenskap och kärlek inom familjen. Det är otroligt! Jag har aldrig hört talas om någon präst tidigare i hela helgonkalendern som haft en  sådan kallelse, och det är ett så viktigt arbete!
Efter dina rader fick han en liten extra förbön. Han ser så vardaglig ut, och gör ett så stort arbete,  det påminner mig om Abbé Pierre, denne gigant till Herrens tjänare bland de fattiga. Tack också att du påminde om Kerstin och Andreas och deras väntade barn".
 
Kerstin skrev till mig under veckan. Hon berättar att allt är väl med barnet, men att hon inte mår särskilt bra. Hon har fortfarande illamående och går inte upp i vikt. Jag tror många av oss känner igen detta tillstånd, men det är speciellt svårt för henne på grund av hennes sjukdom. Jag tänker på vad Christina från Dahlby skrev för länge sedan, att hon brukar be på en gång för dem som vill ha förböner och om vi gör detta blir det många böner. Herre, jag ber att du inspirerar läkarna hur de bäst kan hjälpa Kerstin och må Kerstin och Andreas känna sig burna av våra förböner.
 
Massan vill ha förböner för sin hälsa och för familjen. Herre, låt Massan får det stödet hon behöver.
 
Let nothing trouble you or make you afraid.
Those who have God will lack nothing.
God is enough.
 
Känn ingen oro, ingen ängslan.
Den som har Gud kan ingenting sakna.
Gud, din Gud bär allt.
Taize.
 

Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?