2012-10-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Vi fortsätter att be för Kerstin och Andreas, att allt går bra under graviditeten.

Fr. Johnny har en fråga i Couple Prayer idag, som lyder:

"For others:  What is your ambition for your parish at this time? What can you do to make this come to fruition?
För andra:   Vad är din ambition för din församling just nu?  Vad kan du göra för att det ska bli en realitet?"

Jag har tagit det till mig, för just idag började vi en föräldragrupp i vår församling, samma tid som barnen har undervisning.  Jag tror  att en föräldragrupp och alla grupper egentligen hänger ihop med vad Fr. Johny sade, när han var här.  Han talade om Trons Cirkel. Det börjar med gemenskap, som  leder till bön, som leder till hängivenhet och så tillbaka till gemenskap igen.  Jag hade min barndoms tro när jag kom till Sverige och det var en ganska död tro. Min väg till en djupare tro började när jag blev så väl mottagen i Linköpings församling, när jag kom till Sverige. Jag kom in i en gemenskap och fick vänner. Min man är inte katolik och de kallade honom för en vän till församling. Det var början till den levande tro, som jag har idag. Det är ambitionen med föräldragruppen att nå en levande tro;  Vi bygger en gemenskap tillsammans, stödjer varandra i rollen som föräldrar, fördjupar vår tro och får hjälp att kunna svara på barnens frågor och att vår tro blir ännu mer levande och smittar av sig till barnen.
En sammanfattning av vad Fr. Johnny sade finns här.   

Spirit of God, fill me with your wisdom,
that I might more readily recognize your presence.
Strengthen me to heed your movement in my life,
that I may experience deeper joy.

Helige Ande, fyll mig med din visdom,
att jag blir mer redo att känna igen din närvaro.
Styrk mig i att lyssna  till din rörelse i mitt liv,
att jag må erfara djupare glädje.

Ha en glädjefylld vecka!

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?