2012-11-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har Fr. Johnny skickat Couple Prayer igen. Deo Gratias.  Han hade dataproblem och det hade jag också.
 
Den här veckan har verkligen varit en tung vecka. Ibland kan man undrar varför det blir som det blir. En sak som jag är säker på är att när livet börjar gunga måste vi söka båda mänsklig och andlig hjälp för att kunna handla på rätt sätt. Det är så sant att "när två eller tre är förenade i mitt namn är jag mitt ibland er". När vi inte kan göra mer är det bara att lämna allt i Herrens händer. Var snäll och be för en familj vars liv har gått i spillror. Må Herren så småningom ge dem den frid och harmoni, som de behöver.  Ingenting är omöjligt för Herren.
 
Christina från Dahlby skickade mig någonting som Helige Augustinus sade om förlåtelse. Det är väldigt viktigt, men så svårt:
"Idag när jag gick igenom en kartong för att tömma den, hittade jag ett
uttalande av den helige Augustinus om "oförlåtelse". Det låter så här:
July 3. 2010
Holy Love/Helig Kärlek
St. Augustine says: “Praise be to Jesus.”“The most complete conversion holds no memory of wrongs afflicted upon
self except to pray for the one guilty of wrong doing.
Unforgiveness holds the soul at arm’s length from the All-Merciful  
God.
Helge Augustinus säger: "Lovad vare Jesus."
"Den sannaste omvändelsen behåller inga minnen av orätt, som man har erfarit, utom att be för den, som är skyldig till orätten.
Oförlåtelse håller själen på armlängds avstånd  från den fullkomligt Barmhärtige Guden."
 
Min erfarenhet är att förlåtelse alltid är en process, som först börjar med viljan att förlåta.
 
Jag kommer att ringa till Kerstin under veckan. Vi får inte glömma att be för dem.
 
Gracious God, the world has great need of your love.
Open my heart to receive your grace
and the openness to be a sign of your love
to everyone I meet.
Nåderike Gud, världen är i stort behov av din kärlek.
Öppna mitt hjärta för att ta emot din nåd och 
öppenhet att vara ett tecken på din kärlek
till alla jag möter.
Loyala Press.
 
 Nästa söndag firar vi Kristus Konungens dag, som alltid är en fin fest i Kyrkan.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?