2012-12-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Jag vet inte vad som händer med tiden, för nu har vi bara en vecka kvar till jul och här kommer Fr. Johnny´s brev på Livets Söndag. Han ger oss goda råd om vad vi bör tänka på och göra under Juletiden.
 
Bertha och Tommy vill att vi ber för deras vänner Antal och Lubica.  Antal har cancer och den har spridit sig och läkarna säger att de inte kan göra mer för honom. Han får morfin mot smärta och det hjälper.  Han tror att han kommer att klara det och är positiv. Ett positiv inställlnng  brukar förlänga livet.  Vi vet att bön hjälper, så låt oss be att de får styrka och mod från Herren, känner sig burna av andras böner och att de får det mänskliga och andliga stöd, som de behöver under den här svåra tiden. Jungfru Maria, vara med familjen och beskydda dem.
 
Rosalin vill ha bön för sin brorsdotter, Eliza,  i Malaysia, som har cancer och har genomgått sin tredje kemoterapibehandling. Vi ber, Herre, att Eliza blir helad till kropp och själ och må den Helige Ande inspirera de läkare som behandlar henne.
Jag tänker på vad Christina skrev tidigare, att om alla ber när de får brevet ,då blir det många böner.
 
Låt oss tänka på och be för alla de, som har förlorat någon under året, för de som är sjuka och ensamma. Låt alla få det mänskliga och andliga stöd behöver och att de kan känna julens glädje och frid.
 
Spirit of the Lord, help me to go in the direction you send me.
Anden av Herren, hjälp mig att gå i den riktningen du skickar mig.
Loyola Press
 
Varma hälsningar,
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?