2013-01-27

 

Veckobrev

Hej allihopa;

"It is time to move away from a sense of duty in regard to our faith and move into a sense of adventure for the Kingdom of God.  Tiden är inne för oss att komma ifrån pliktkänslan i samband med vår tro  och träda in i en känsla av äventyr för Guds rike". säger Fr. Johnny i sitt brev idag.

Förra veckan bad vi för en kvinna som väntade på njurdonation och som hade fått en hjärnblödning.  Under veckan fick jag  meddelande från min väninna att opertionen hade varit lyckad,
men där fanns vissa komplikationer. Vi tackar Herren att operationen var lyckad och fortsätter att be för henne och familjen.

Bertha och Tommy vill att vi ber för deras vänner Antal och Lubica. Antal har cancer och tyvärr har han blivit värre.  Vi ber att Antal och Lubica och barnen känner sig burna av Herren. Vi ber att det ska bli en tid av andlig närhet för hela familjen. 
De vill också ha böner för Bertha´s kusin, Kirby, som gick bort igår. Han har haft det väldigt tufft, två söner som gick bort när de var 17 år, själv fick han cancer och båda benen amputerades för två år sedan. Ibland är det svårt att förstå varför det blir som det blir. Må Herren trösta familjen och må Kirby vila i frid.

Jevie ska till läkaren under veckan och vill att vi be för henne.

Yvonne, som vi har bett för flera gånger, kommer att träffa läkaren den 12 februari.  Hon kommer att få tid för operation.  Vi ber att Herren ser till att hon får operationen snarast och att Herren och Moder Maria vakar över henne och all sjukhuspersonal, som hon har med henne att göra.

Franca vill ha bön för sin bror, som har cancer och ska börja en ny behandling.  Vi ber att det inte ska dröja innan behandlingen börjar och att den ska göra nytta. Må Herren vara med honom.

God of creation, you fill the earth with Your spirit and make everything holy.
Grant me to grow in the reverance of my personal dignity and give everyone the respect they deserve.
Skapelsens Herre, Du fyller jorden med Din ande och gör allting heligt.
Låt mig växa i vördnad av min egen värdighet och ge alla den respekt de förtjänar.
Loyola Press

Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?