2013-03-17

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vilken glädje, en Jesuit som Påve och  på söndag är det Helge Patricks dag, Irlands nationaldag och sedan har vi invigningen av Påven Franciscus den Förste på tisdag. Det blir en spännande vecka.
.
Påsken närmar sig och jag hoppas och tror att det blir en nytändning för oss och för Kyrkan. Herre, vi lägger Kyrkans framtid i dina heliga händer. Låt allt ske enligt din vilja.
 
Jag tycker om att läsa vad Fr. Johnny har för sig. Vi får  inte glömma att be for honom. Jag är tacksam att veta att han ber för oss. Utan Herren kommer vi ingenstans.
 
At Loyola Press, we are overwhelmed with joy at the election of Pope Francis, the first Jesuit Pope. We join with you and Catholics around the world in prayer for the Holy Father as he begins his Pontificate.
 
Take Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding and my entire will.
All I have and call my own.
You have given all to me.
To you Lord, I return it.
Everything is yours, do with it what you will.
Give me only your love and your grace.
 
I Loyola Press är vi overväldigade med glädje över valet av Påve Francis, den förste Jesuitpåven. Vi förenar oss med dig och katoliker i världen i bön för den Helige Fadern, som nu börjar sitt pontifikat.
 
Ta Herre, och motta min frihet, mitt minne, mitt forstånd och hela min vilja.
Allt jag har och kallar mitt eget.
Till Dig Herre, ger jag det tillbaka.
Allt är ditt, gör med det vad du vill.
Ge mig bara din kärlek och din nåd.
Fr. Paul Campbell S.J.
Loyala Press
 
Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life.
Fader, Son och Helige Ande fortsätt ditt förvandlingsarbete i mitt liv.
Loyala Press idag.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?