2013-08-18

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu går sommaren mot sitt slut  och hösten nalkas, men vi är lovade fint väder igen nästa vecka. Hoppas ni har haft det fint.
 
Fr. Johnnys brev är konkret som vanligt. Den här meningen rörde mig:  "He is a source of warmth and comfort when we put our trust in him and in his way of life. Han är en källa till värme och tröst när vi sätter vår tillit  till Honom och Hans sett att leva".
 
Tacksam om ni fortsätter bedja för dem, som speciellt önskat våra förböner; Kvinnan som har fått en njurdonator (sin bror) men måste vänta till hon är tillräckligt stark för att kunna ta emot njuren; Familjen, som jag skrev om förra veckan, som har det väldigt jobbigt samt Theresia och familjen som också har det jobbigt. Herre, var med dem, ge dem styrka, kraft och visdom att veta hur de ska handla.
 
Jag håller på att gradvis få kraften tillbaka. Patrick och Francis var hemma förra helgen och Linnea var hemma under veckan och det var väldigt roligt. Tacksam om ni fortsätter att be för oss också.
 
Father in heaven, your name is holy.
May my life always serve your Kingdom of love on earth.
Fader i himlen, ditt namn är heligt.
Må mitt liv  alltid tjäna ditt kärleksrike på jorden.
Loyola press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?