2013-09-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag fick ett mail för ett par veckor sedan. Det var ett svar på brevet där jag beskrev situationen för familjen, som har en 15-årig son, som försökte begå självmord två gångar och Teresia, som också har en svår familjesituation: "Det här var ett mycket viktigt brev, som går rakt in i hjärtat. Måtte dessa enskilda och familjer få hjälp och stöd av våra förböner! Hur mycket kärlek behöver inte våra barn och unga! Förståelse och förtroende. Man måste vara beredd att lyssna på dem - även när de inte säger något med ord." Jag skäms att jag inte tog med detta mail tidigare, men kanske var det meningen. Vi får inte glömma de här familjerna.
 
Benedikta skickade följande mail till mig under veckan. Det gjorde ont när jag läste det men samtidigt är det ett inspirerande och vackert mail:
"En varm hälsning till dig från Sörmland, där jag befinner mig med man och våra barn - det är första och sista gången för sommaren, innan de flyttar till sina universitet i Lund och Maastricht. Sommaren, varm och solig, var en ganska jobbig tid för oss pga av min mans alkoholsjukdom. Jag har det svårt att förlika mig med denna status quo och får mycket mycket hjälp genom bönens kraft och helande verkan. Jag vet och känner att så många människor ber för mig och familjen och det är en levande kedja som förhindrar att hamna i förtvivlan och mörkret. Samtidigt känner jag att Gud vill mig att lita på honom - a hard lesson to learn!
Jag försöker att tacka för allt det fina, sköna, roliga och upplyftande som ständigt sker i mitt liv - varje dag, trots våra bekymmer, som belastar oss alla så stark. Och det hjälper, tycker jag!"  Herre, tack för Benedikta och hennes tillit till dig. Låt henne vara ett exempel för oss alla. Låt din helande kraft hela hennes man från sin alkoholsjukdom. Styrk Benedikta och barnen och låt dem alltid känna att de inte är ensamma, att du är med dem och bär dem igenom alla svårigheter.
 
Bengt från Nyköping skrev följande under veckan: "Igår fick vi ett bekymmersamt meddelande. En god vän genomgick en hjärtoperation och allt verkade bra, men så tillstötte komplikationer. Vi ber alla be för honom, så att han kommer upp på benen igen och blir sitt vanliga robusta jag. Han är bara 68 år." Herre, vi överlämnar Bengts vän till dig. Vi ber att du helar honom, så att han kommer tillbaka till sitt vanliga robusta jag igen.  Vi be att du är med sjukhuspersonalen, när de behandlar honom. Var med hans familj.
 
Nu hoppas jag att jag inte har glömt något viktigt.
 
Följande rörde mitt hjärta; Jag tänkte  speciellt på Benedikta:
Humble people are grateful for small and big things; they pray often and easily; they know they have faults no better or worse than most, and know they need God’s mercy; they love children because they are childlike at times, and they know they are not humble all the time. They don’t take themselves too seriously and are compassionate to the faults of others. They know who they are – in one way the least of all, but always loved, always forgiven, always a child of God. 
Ödmjuka människor är tacksamma för små och stora ting; De ber ofta och med lätthet; De vet att de har brister, inte större eller mindre än de flesta och de vet att de behöver Guds barmhärtighet; De älskar barn eftersom de är barnsliga ibland och de vet att de inte alltid är ödmjuka. De tar sig inte själva för allvarligt och har förståelse för andras brister. De vet vem de är - på ett sätt minst av allt, men alltid älskade, alltid förlåtna, alltid Guds barn.  Del av en reflektion från Fr. Donal Neary SJ. Resten finns här.
Pax Kristus;
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?