2013-09-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Tyvärr är jag inte med i Facebook eller Linkedin.  Jag får många inbjudningar från Linkedin och än så länge har jag inte gått med.  Jag hoppas att ingen har känt att jag inte vill vara deras vän. En gång tog jag kontakt med någon som hade skickat mig en inbjuden och, som tur är, kände jag den personen väl, med han hade inte skickat mig en inbjuden. Det kom automatiskt på något sätt. Det var lite pinsamt.
 
Farfar till den 15åriga pojken som två gångar försökt begå självmord har hört av sig. Under veckan har representanter från BUP, kommunen m.fl. haft ett möte angående pojken. Föräldrarna skulle inte delta. Vi får inte glömma att be för pojken.  Herre, vi ber för pojken och hela familjen att de inte ger upp hoppet utan förstår att Herren är med dem.  Vi ber att alla, som har med pojken att göra, blir inspirerade av den Helige Ande.  Herre, låt den här pojken känna sig sedd och förstådd och älskad.
 
Som jag skrev förra veckan, Marina Håkonsson har ordnat ett möte för sina grupper i Lund (Malmö också). Låt oss be att den Helige Ande inspirerar Marina, att många svarar på Herrens kallelse att delta och att många nya bedjare ansluter sig.

Direct, O Lord, and guide and influence
all that is happening  in my mind and heart today:
all my  thinking and longing and fearing,
my moods and feelings and ever-changing attitudes.
Direct and influence all this to your great service
and to my growth in the Spirit.
 
Styr, O Herre, och led och påverka
allt som händer i mitt sinne och hjärta idag:
Allt mitt tänkande och längtan och rädsla;
Mina sinnesstämningar och känslor och ständig växlande attityder.
Led och påverka allt det här till din stora tjänst
och till min tillväxt i Anden.
Från The Sacred Heart Messenger, som utges av Jesuiterna på Irland.
 
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?