2013-12-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Snart tändas tusen juleljus! Tiden har gått så fort och jag hoppas det har varit en bra tid.
 
Jag har lite' glada nyheter.  Christina har kommit hem, men hon har mycket ont och måste äta många tabletter. Jag vet hur det känns. Herre hjälp Christina att stå ut och låt henne känna att vi ber för henne, så att hon får kraften tillbaka. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på dig.
   
Jag har pratat med Anna idag. Hon har bröstcancer och vi bad för henne nyligen.  Hon har haft tre behandlingar hittills och det går ganska bra. Så småningom blir det operation.  Hon sade att brevet och böner hjälper henne väldigt mycket och hon ser positivt på tillvaron.  Herre, vi tackar Dig för Anna och bevis på att bön hjälper.  Låt Anna och familjen fortsätta att känna sig burna av våra böner. Jesus, Helige hjärta, vi litar på Dig.
 
Tyvärr har jag en dålig nyhet. Johnny, som vi bad för tidigare, har haft dialys 4 gångar i veckan.  Nu har han fått  hjärnblödning och konditionen är kritisk. Herre, du vet vilken stor tillit Johnny har haft till Dig.   Om det är Din vilja, låt honom bli helad. Låt honom känna Din närvaro. Var med föräldrarna i deras förtvivlan och låt dem känna att Du är med dem.
Moder Maria vakar över Johnny.
 
Julen är glädjens tid, men den är också svår och vemodig för många, som är gamla, sjuk eller ensamma. Herre, vi ber att du fyller deras tomhet och på något sätt låter något eller någon bryta in i deras liv, så att de kan känna julens glädje och frid.
 
Jag slutar brevet med en bön från Fr. Johnnys brev till oss.
 
God our Father, we rejoice in the birth of our Saviour.
May we share his life completely by living as he has taught.
We ask this through Christ our Lord. Amen.
Gud, Vår Fader, vi gläds över vår Frälsares födelse.
Må vi dela Hans liv i fullhet genom att leva som Han här lärt oss.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre. Amen.
 
Varma hälsningar med hopp om en glädjefylld Jul för oss allihopa.
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?