2014-10-05

 

Veckobrev

(Det här brevet är tyvärr en vecka försenat ut på bloggen. Ursäkta!)
Hej allihopa;
Som ni vet  åkte jag till Oslo förra lördagen. Tack för alla förböner! Vi hade en väldigt fint möte. Vi var inte många, men det var ett innerligt möte och nu börjar rörelsen i några församlingar Norge. Må det sprida sig med vinden i Norge, med den Helige Andes hjälp, som det har gjort här i Sverige. Det finns även en chans att det kunde börja i Danmark också. Där finns redan en person, som jag träffade vid Kongressen i Jönköping, som är med. Låt oss be för detta.
Ständig Bön finns i Kristus Konungens Församling i Göteborg. Nu på lördag är jag bjuden till Angered för att berätta om det i den församlingen och på söndag åker jag till Hisingen. Tacksam om ni ber att alla som är med blir inspirerade av den Helige Ande och först och främst, att jag hittar någon/några, som känner sig kallade att bli samordnare i de respektive församlingarna.
Aline, som vi bad för i början av sommaren, är inlagd på sjukhus och mår väldigt dåligt.  Familjen vill att vi ber för henne. Herre vi överlämnar Aline till Dig. Var med henne och låt henne få den bästa behandling, inspirerad av den Helige Ande.  Var med hennes man och barn och låt dem känna sig burna av våra böner och Moder Maria, lägg din beskyddande mantel runt hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
Tacksam om ni ber för en kvinna som har äktenskapsproblem. Herre, vi ber att du öppnar dörrar, så att paret kan börja vilja prata med varandra. Hjälp dem att kunna se det positiva i sin relation, så att en helande process kan börja. Vi ber att de får den mänskliga och andliga hjälp de behöver för att kunna börja om igen.
Fr. Johnny har skickat mig ett brev och en dokument, som finns under det här brevet. Anna i Luleå har översatt det.  Det känns viktigt, eftersom Synoden om Äktenskap äger rum i Rom den 5e oktober. Vad han säger är väldigt viktigt. Han har nämnt för mig flera gångar att han rekommenderar att vi kunde be Kyrkoherdar att de kunde fira Mässan för den intentionen varje månad på de respektive församlingarnas dag för Ständig bön. Jag vet att det redan händer i vissa församlingar. Egentligen är det ju så, att bön för olika skeden i livet och alla olika kallelser är inkluderat i Ständig bön för äktenskap och familj. Kanske samordnare i de olika församlingarna kunde samtala om det med Kyrkoherden, om det känns möjligt. Som Fr. Johnny säger "Den syftar till att återställa äktenskapet och familjelivet till hjärtat av kyrkans liv och även samhällets".
Strenghten my love for others.
Help my life become a reflection
of your abundant love for me and for all people.
Stärk min kärlek för andra.
Hjälp mitt liv att bli en spegel
av din gränslösa kärlek för mig och alla människor. 
Varma hälsningar;
Colette
Kära vänner,
i mailet är “Ständig bön för äktenskap och familj” bifogat för oktober. Jag hoppas att ni får nytta av det. Du kan be hela församlingen att delta i bönen genom att - låta den ingå i mässans böner, i skolan, bönegrupperna, etc. och bjuda in andra att ta på sig en timmes bön.
 
Synoden är en oerhört viktig möjlighet för hela kyrkan och vår månatliga bön för Äktenskap och familjeliv är helt i linje med synodens intentioner. Ni är alla med i mina böner varje månad och jag ber er att också be för mig och för alla som är inblandade i detta böneprojekt. Gud välsigne er.


Johnny


Kyrkomöte för äktenskap och familjeliv
 5-19 oktober, 2014 i Rom



År 2013 skickades en enkäten ut till alla katolska stift i hela världen. På så sätt blev detta tillgängligt för alla församlingar i den katolska kyrkan.  Frågeformuläret sökte efter så många människors erfarenhet som möjligt när det gällde det dagliga livet inom äktenskap och familjeliv både i teori och praktik i världen idag.
Den andra delen av dessa djupa reflektioner om äktenskap och familj kommer att äga rum i Rom, 5 -19 oktober 2014, med det första mötet i en särskild biskopssynod med biskopar från hela världen. Synodens arbete kommer starkt att påverkas av de svar som kommit in från frågeformuläret.
Det slutar inte där! Resultatet av kyrkomötet kommer att bearbetas på en mängd olika sätt under de kommande månaderna. Detta kommer att leda till ett andra synodsmöte 2015. Detta möte kommer att medföra många nya slutsatser för oss som är katoliker att ta till oss. Men det kommer även då att bli mer att arbeta med.

Vi har inte råd att överlåta allt detta till Rom. Det är varje katolik och varje katolsk församlings ansvar att engagera sig i denna fråga. Den syftar till att återställa äktenskapet och familjelivet till hjärtat av kyrkans liv och även samhällets.

Denna månad kan vi engagera oss i synoden genom att göra det till en del av vår bönedag för ”Ständig bön för äktenskap och familjeliv”, samt genom våra egna böner under hela månaden. Vi kan låta vår bön göra oss mer öppna för vad som börjar växa fram, så det allt mer blir till en del av våra egna liv och vårt församlingsliv. Det är stora tider som kommer framöver!

Johnny 


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar



<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...








This page is powered by Blogger. Isn't yours?