2014-10-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har synoden hållit på i en vecka.  Som jag skrev förra veckan uppmanar Fr. Johnny oss att be:  "May God´s spirit be with all those who are there/ Må Guds Ande vara med alla som är där."    
 
Förbön behövs för en familj som har det riktigt svårt just nu.  Mannen i familjen har genomgått tre operationer och det är ett under att  han klarade den tredje operationen. Nu är han hemma
men mår inte riktigt bra och är lite deprimerad.. Herre, du som är källan till allt liv, tack för din omsorg om X. Vi överlämnar den här mannen till Dig. Gör honom mottaglig för den eftervård han kan få. Lindra oron som finns hos honom och familjen.  Låt Familjen få den mänskliga och andliga hjälp de behöver just nu och låt hela familjen känna sig burna av andras böner.
 
Kvinnan vi bad för förra veckan är kvar på sjukhuset, men har börjat äta lite och kan kanske komma hem snart. Vi ber för henne och familjen, att du är med dem. Lindra deras oro och låt dem få den andliga och mänskliga hjälp de behöver.  
 
Vi har bett för Diala och hennes syskon tidigare. En av hennes systrar befinner sig i Tyskland med man och barn och har fått uppehållstillstånd. Röda Korset försöker hjälpa till så, att familjen som är kvar i Syrian kan komma till Tyskland.  Diala själv mår inte riktigt bra. Hon har svårt att sova  och  har ingen aptit.  Vi ber att du vakar över familjen som finns kvar i Syrian och öppnar vägar för dem att komma till Tyskland. Vi överlämnar Diala till Dig. Moder Maria, lägg din tröstande mantel runt Diala och hjälp henne ta hand om sin hälsa för sin egen skull och för barnens skull.
 
Det känns ganska hopplöst att be för situationen i Mellanöstern, men vi måste ändå göra det.  Herre, det är bara Du som vet hur man kan få slut på eländet. Vi ber först och främst för vishet hos alla ledare, en vilja till dialog. Vi ber att barnen får växa upp med tanken att freden börjar med oss själva och vår inställning till människor runt omkring oss. Vi ber för bra mänskliga och andliga ledare. Låt det bli fred i världen.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan föreslog någon att vi borde be för alla som är drabbade av Ebola. Det känns nästan som ett krig. Jag finner det svårt att finna ord. Herre, vi ber speciellt för alla som är drabbade av den här otäcka sjukdomen.  Vi ber för deras familjer. Vi ber att de känner att du är med dem vad som än händer. Vi tackar Dig för alla, som så modigt sätter sitt egen liv i fara, med vetskap om att de kan bli sjuka själva. Moder Maria, lägg din beskyddande mantel runt omkring dem. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Jag kommer ihåg vad Christina från Malmö/Dahlby sade för länge sedan: "Om alla ber när de får brevet, då blir det många böner!"
 
Bliss of heaven
A thousand times i adore you.
Tree of uncountable fruits,
Hope of the peoples,
Hope of the weak,
Listen to my prayer.
Himmelens Salighet
Jag tillber Dig tusenfallt
Otaliga frukters träd,
Folkens hopp,
De svagas hopp .
Lyssna till min bön.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?