2014-10-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Den här veckan säger Fr. Johnny bland annat: "That love needs to be such that it will radiate out and include those with whom we worship at the Eucharist and so we build a faith community to the glory of God./Denna kärlek borde vara sådan att den strålar ut och inkluderar dem, som vi tillbeder med vid Eukaristin och på detta sätt bygger en troskommunitet till Guds ära."
Även om  Biskoparna har åkt hem från Rom så är synoden inte över, utan fortsätter i olika utskott. Våra böner behövs. Marina Håkonsson skrev följande:
"Vi ber att alla dessa diskussioner ska utmynna i ett djupare stöd och större förståelse för hur alla människors liv kan se ut, och att våra äktenskap och familjer kan bli lyckligare och starkare tillsammans."

Ett inspirationsmöte för ständig bön och familj äger rum nu på söndag, 23e november i Bromma församling och också i min församling i Karlstad. Herre, vi ber att din Helige Ande ska var med alla, som kommer till mötena och att de bär frukt, frukt som består.

Vi har glädjande nyheter. Vår son, Patrick, kommer att gifta sig med en väldigt trevlig dansk tjej, Lise, den 8e november, som är min böndag för äktenskap och familj, i Danmark Tacksam om ni ber för dem. Jag ber med  Fr. Johnnys ord i bönehäftet: Herre, välsigna Patrick och Lise som förbereder sig för äktenskap. Hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går. Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre.

Jolanta vill att vi ber för någon som är deprimerad. Herre, vi överlämnar den här personen till Dig. Vi ber att du hjälper honom att hitta orsaken till varför han känner sig deprimerad och hjälper honom att må bra igen. Låt honom vara mottaglig för all mänsklig och andlig hjälp han kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Thank you God for revealing your immense love for us in the life, death and resurection of Jesus.
May I open myself more deeply to your love and share it with those I meet.
Tack Gud för att du uppenbarade din oerhörda kärlek för oss i Jesus' liv, död och uppståndelse.
Må jag öppna mig själv djupare för din kärlek och dela den med dem jag möter.
Loyola Press.

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?