2015-01-04

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Fr. Johnny önskar oss ett lyckligt och glädjefyllt Nytt År 2015.  Han har många idéer för 2015. Bland annat vill han att vi ber för en särskild intention varje månad. Under Januari månad vill han att vi ber särskilt för par som gifter sig i församlingen under 2015.  Han betonar att ständig bön för familjen är i linje med Påvens Synod och som Fr. Jorge de Salas sade: "äktenskap behöver behandling" och en väldigt bra behandling är bön. Fr. Johnny skriver i Couple Prayer: "this time of New Year’s resolutions it would be to the glory of God and the good of all if we were to make the health and well-being of marriage and family life our main concern this year. /Vid den här årstiden, full av nyårslöften, skulle det vara till Guds ära och för allas bästa om vi skulle göra hälsa och välbefinnande för äktenskap till vår viktigaste angelägenhet i år."
Vi har haft Linnea med familj här nu i några dagar. Vi har spelat "den försvunna Diamanten" med barnen och också en kortspel. Man får ett kort med en objekt på och en person måste beskriva objektet med ord och en annan ska gissa vad det är. Det var riktigt roligt. Det är roligt att uppleva barnens utveckling och hur mycket de kan. 
Jolanta har skrivit: "Jag läser alla mail och ber för ALLA. Jag är också glad att Herren hjälpte Bernadettes  bror från alkoholproblem. Det är stora  problem för många familjer och barn .Min mormor drack, min pappa drack och min bror, Mirek, dricker och mina barns pappa, Lasse dricker. Jag ber för dem och hoppas att Herren kommer och  hjälper dem." Tack Herre för att Du hjälper oss. Du vet vilka stora sår vi har i våra hjärtan. Herre. hela alla, som Jolanta nämner, till kropp och  själ.
Välsignad Kristi födelses högtid och ett välsignat År från Herren önskar jag till ALLA.
Theresia har skrivit: "En FAMILJ kan se ut på olika sätt. Det ÄR VIKTIGT att lyfta fram ALLA!!! T ex.ensamstående mammor & pappor, som av olika skäl inte lever tillsammans!!! DET ÄR PRECIS LIKA VIKTIGT!" Jag använder Fr. Johnnys ord, som finns i bönehäftet: "Vi ber för dem, vars äktenskap har gått sönder. Hjälp dem att finna sig själva och varandra till hälsa för kropp och själ. Ge dem som finns i deras närhet en gränslös kärlek, förståelse och engagemang, så att de kan ge det stöd som behövs."
Jesus, my brother, thank you for encouraging me to bring  my needs to you.
Jesus, min bror, tack för att du uppmuntrar mig att komma med mina behov till Dig.
Loyola Press
Varma hälsningar för 2015;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?