2015-03-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag älskar hur Fr. Johnny tänker. Han poängterar hela tiden hur viktigt det är att kärleken inte stannar kvar i familjen utan ska nå utåt. Det är inte alltid så enkelt, men jag tycker det är bra att ha det i åtanke. Han skriver: We think of faith as meaning our belief in God. It is much more about God’s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too.  We have a serious responsibility to one another of constantly bringing that knowledge to each person in every way we can. Vi tänker att tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds intensiva tro på oss och vår godhet och skönhet och han vill att vi kommer till kunskap om detta också. Vi har ett allvarligt ansvar till varandra att hela tiden ge denna kunskap till varje individ på det sätt vi kan."
 
Förbön behövs för en liten flicka som har fått leukemi. Det är extra svårt när små barn blir alvarligt sjuka.  Herre, vi överlämnar  den lilla flickan till dig och vi ber att du är med  alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar henne. Du vet hur maktlösa föräldrarna känner sig i sådana här situationer. Vi ber att de får känna sig burna av andras förböner och att de är mottagliga för all den mänskliga och andliga hjälp som de behöver. Vi ber att flickan blir helad.
 
Jag har nyss fått besked att den kroniska lymfom jag har, har ökat något. Imorgon undergår jag en lite operation, en körtel under armen blir bortopererad för att kolla situationen ytterligare.
Sedan får vi bestämma fortsättningen. Tacksam om skickar upp en bön för mig.
 
Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life. Fader, Son och Helige Ande, fortsätt ditt arbete med förvandling i mitt liv.
 
Varma hälsningar under 4e veckan i Fastan.
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?