2015-04-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Låt oss vara med Fr. Johnny och alla som träffas i Knock för det årliga mötet på Irland för Ständig Bön för Äktenskap och Familj.  Herre, tack för Fr. Johnny. Välsigna honom och alla som deltar i mötet. Må det bära  frukt, frukt som består.
 
På söndag och under veckan ber vi för prästkallelser. Jag skulle vilja att vi ber också för bra prästutbildning över hela världen. Jag tror det ligger nära Påve Franciskus' hjärta. Herre, vi ber för visdom och integritet, så att alla blivande präster bli människor av kött och blod.
 
Fr. Johnny är utmanande som vanligt. Han skriver bl.a.:  "In our response to Christ the Good Shepherd we are all called to make our homes places of his presence for the world.  The Lord will then provide what is needed for the Eucharist and for leadership for a better world. I vårt svar till Kristus den Gode Herden är vi kallade att göra våra hem till platser för hans närvaro för världen.  Herren vill då ger oss vad som är nödvändigt för Eukaristin och för ledarskap för en bättre värld."
 
Det går upp och ner för lilla Märta som har leukemi, men just nu har hon sond, så hon får maten i sig. Det är en lättnad för föräldrarna. De åker fram och tillbaka till sjukhuset hela tiden. Herre, vi överlämnar Märta, hennes föräldrar,  syskon, mor- och farföräldrar och sjukhuspersonal till dig. Vi ber Herre att Märta  får aptiten tillbaka och kan ha lite roligt emellenåt. Det är så svårt när barnen lider. Herre, ge alla vad de behöver för att klara situationen. Lindra allas oro och låt dem känna sig burna av andras böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Det har gått bra för mig den här veckan och nästa behandling är onsdagen den 29e april. Tacksam on ni skickar upp en liten bön för oss.  
 
Shepherd me, O Lord,
Lead me by your word to know you and myself more completely.
Give me courage and skill to work alongside you in helping others.
Skydda mig, o Herre,
Led mig med dina ord att känna dig och mig själv mer fullständigt.
Ge mig mod och skicklighet att arbeta vid Din sida med att hjälpa andra.
Ur Loyola Press
 
Varma hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?