2015-09-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;

Fr. Johnny skriver några viktiga ord till oss den här veckan,  bl. a. "It is the cross of moving out of our own small world of self-preoccupation and living for others in our family and our community.  Det är korset att lämna vår egen lilla värld av självupptagenhet och leva för andra i vår familj och vår kommunitet".   Resten finns i brevet. 

Dialas syster med familj åkte tillbaka till hembyn, men de kommer att lämna byn igen så snart de kan.  Två bilar blev bombade av Isis under veckan och de är rädda.   Herre, vi överlämnar Naval med familjen i dina heliga händer och ber att du beskyddar dem var de än befinner sig. Moder Maria, be för dem. Lindra deras oro.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Herre, vi överlämnar också  alla som är på flykt till Dig. Var med dem. Visa oss hur vi ska bäst hjälpa dem. Moder Maria, vaka över dem.
 
Open my ears o God to  listen to  your voice.
Öppna mina öron O Gud att lyssna till Din röst.
Loyola Press
 
Varma hälsningar,
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?