2016-01-03

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Tack till er alla för det gångna året, speciellt till Anna i Luleå, som troget översätter Fr.Johnnys brev varje vecka och lägger ut det på Luleå församlings hemsida.  Hjärtligt tack till alla samordnare, som sprider Ständig bön för äktenskap och familj i sina respektive församlingar. Jag förstår mer och mer vad den här rörelsen betyder för mig och för andra människor.  En sak är säker, Herren hör bön och era förböner gav mig enorm stryka under den svåra tiden under året. Jag har svårt att be för mig själv, men de var så skönt att veta att det fanns många som bad för mig.
 
Förra gången bad vi för en kvinna som har MS och genomgick en operation på julafton. Det tog längre tid än väntat för henne att få kraften tillbaka och hon och hennes man behöver verkligen våra förböner. Herre, vi överlämnar den här kvinnan och hennes familj till Dig igen. Du vet vad som har hänt sedan operationen genomfördes.  Vi ber att Du lindrar hennes lidande på alla sätt och att hon får kraften tillbaka. Vi ber att Du skickar henne och familjen den mänskliga och andliga hjälp de behöver just nu. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.
Herre, vi lägger alla dem, som inte har någon som ber för dem, i dina händer. Var med dem och låt dem känna Din närvaro.
  
Fr. Johnny säger någonting viktigt till oss idag:  "The heart of our Christian faith is that Christ is among us and his presence makes all things and all people sacred./ Kärnan i vår kristna tro är att Kristus är ibland oss och att  Hans närvaro gör att alla saker och alla människor är heliga."
 
Jesus, foundation of my life. Help me to rest secure in your embrace.
With you at my side, I can withstand anything that life brings.
Jesus, grundsten i mitt liv; Hjälp mig att vila säkert i Ditt famn.
Med Dig vid min sida kan tåla allt som livet har med sig.
 
Jag önskar er alla allt gott under 2016.
 
Varma hälsningar; 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?