2016-05-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är det snart Pingst. Tiden bara springer iväg. Hoppas det har varit en fin tid.  Vi får inte glömma bort att be för Fr. Johnny. Han skriver i följemailet till sin pingsttext: "Please continue to pray for us here and I promise to pray for you and all your loved ones that we may all be filled with the Holy Spirit for the world in which we live. Tacksam om ni ber för oss här och jag lovar att be för alla era kära att vi fylls av den Helige Ande för den värld vi lever i. "
 
Berit Keszei, Hisingens församling skrev: "Tack for alla fina brev  och böne-ämnen. Bön har en underbar kraft och hjälper verkligen i alla svåra stunder."
Tack Berit. Dina ord värmde mitt hjärta. Ibland undrar jag hur många som läser breven.
 
Det verkar som om paret, som har en komplicerad relation, går mot en separation.  De är fortfarande i stort behov av våra förböner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker.   Herre, du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom det. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Låt alla de har kontakt med på banken och i kommunen inspireras av Din Andes kraft.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Karin vill att vi ber för hennes man, Lars, som har en propp i vardera lungan. Herre, vi överlämnar Lars till Dig.  Vi ber att du vakar över honom och hjälper honom att inse att han inte få anstränga sig för mycket. Karin vill också att vi också ber för hennes kusin, Marianne, som ligger på sjukhus. Hon har fått lungfibros och just nu har hon över 40 i feber. Läkarna vet inte orsaken till  febern och hennes tillstånd är allvarligt. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar Marianne i dina Heliga Händer. Vi ber att läkarna och sjukhuspersonalen inspireras av den Helig Ande, så att de kommer fram till vad felet är. Lindra familjens oro och hela Marianne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, som kommer att få en ny klaff i hjärtat nästa vecka, vill att vi ber för henne. Herre,vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber, att med kraft från den Helige Ande, allt kommer att gå bra. Var med familjen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
This is our God: he is a dad to us. The Holy Spirit creates in us this new condition of being children of God and this is the greatest gift we receive from Jesus' Paschal Mystery. God treats us as children, understands us, forgives us, embraces us, and loves us, even when we make mistakes.
Detta är vår Gud: Han är en pappa till os. Den Helige Ande skapar i oss det nya tillståndet att vara Guds barn och detta är den största gåvan vi mottar från Jesus' Påskmysterium. Gud behandlar oss som barn, förstår oss, förlåter oss, omfamnar oss och älskar oss, även när vi gör misstag.
Påve Franciskus.
 
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the  fire of your love.
Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärlekseld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Pingstbön
 
Ha en underbar Pingst.
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?