2016-11-29

 

Veckobrev 1 Advent

Hej allihopa;
 
Som vanligt påminner Fr.Johnny oss om viktiga saker: Bland annat skriver han: "Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so busy that we don´t let that happen." "Under de kommande fyra veckorna, kommer Kristus in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, vara snälla mot varandra, njuta av familjeliv tillsammans. Vi kan vara så upptagen att vi inte låter detta hända." Resten finns i brevet.
 
Vi ber för alla par som är i kris på ett eller annat sätt. Herre, var med dem och låt din Ande leda dem, så att de kan förstå varandra och få frid i själen. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 
O God of peaks and valleys, of plains and cliffs, open me to see you and to embrace you in all the parts of my life.
O Gud av höjdpunkter och daler, av slätter och klippor, öppna mig så att jag kan se dig och omfamna dig i alla delar av mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar under 1a veckan i Advent.
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?